Ajankohtaista

Apollonia / Ajankohtaista / Uusi strategia 2024–2028 ohjaa arjen työtä

Uusi strategia 2024–2028 ohjaa arjen työtä

Apollonia aloittaa viisivuotiskauden 2024–2028 uuden strategian viitoittamana. Uuteen strategiaan tiivistetyt arvot – tieteellisyys, yhteisöllisyys ja vastuullisuus – ohjaavat toimintaa.

Apollonia on:

  • hammaslääkärien oma yhdistys
  • riippumaton täydennyskouluttaja
  • tutkimuksen tukija ja tiedon välittäjä

Toiminnassa keskitytään näille osa-alueille strategisten priorisointien mukaisesti, ja jokaiselle osa-alueelle on määritetty mittarit, joilla toimintaa ja sen tuloksellisuutta mitataan.

– Haluamme, että strategia ohjaa meidän jokapäiväistä tekemistämme, tiivistää pääsihteeri Annamari Nihtilä.

Tehtävänämme on edistää hammaslääkärien ammatillista kehittymistä, tieteellistä tutkimusta ja tutkitun tiedon hyödyntämistä terveyden edistämiseksi. Tavoitteena on olla kiinnostava, monipuolinen ja riippumaton hammaslääkärien kollegiaalinen yhteisö, tutkitun tiedon välittäjä sekä täydennyskouluttaja.

Toimintakulttuuri on tiivistetty sanoihin: arvostavasti, avoimesti ja yhdessä. Tämän kulttuurin toivomme näkyvän toiminnassamme.