Ajankohtaista

Apollonia / Ajankohtaista / VTM Otto Ruokolaisen väitös tupakkatuotteiden käytön sosioekonomisista eroista 29.1. Helsingissä

VTM Otto Ruokolaisen väitös tupakkatuotteiden käytön sosioekonomisista eroista 29.1. Helsingissä

VTM Otto Ruokolainen väittelee 29.1.2021 kello 13 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Socioeconomic differences in the use of tobacco: Finnish population-based studies” (Tupakkatuotteiden käytön sosioekonomiset erot).

Vastaväittäjänä on professori Arja Rimpelä, Tampereen yliopisto, ja kustoksena on professori Tea Lallukka.

Kiinnostava väitös myös suunterveyden ammattilaisten näkökulmasta!

Väitöstilaisuutta voi seurata etäyhteydellä. Striimilinkin löydät täältä.

Sähköinen julkaisu ja väitöstiivistelmä