Tieto taidoksi - suun terveydeksi

Apurahahakemuksen luvat ja lausunnot

Apollonia / Apurahat / Tutkimusapurahat / Apurahahakemuksen luvat ja lausunnot

Kaiken tutkimuksen toteuttamisessa keskeistä on eettinen arviointi. Alla on listattuna esimerkkejä luvista ja lausunnoista, joita apurahan hakijalta voidaan pyytää. Hakijaa pyydetään lisäksi tutustumaan lääketieteellisen ja ihmistieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin ohjeisiin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan sivuilta sekä huomioimaan omaa tutkimustaan koskevat ajantasaiset viranomaisohjeistukset (esimerkiksi):

Lisäksi, mikäli kyseessä on osa laajempaa hanketta, apurahan hakijalla tulee olla hankkeen tai laajemman tutkimusryhmän lupa käyttää aineistoa.

Permits and statements of the grant application

Ethical reviewing is of crucial importance in all scientific research. Examples of permits and statements that grant applicant may be asked to present are listed below (in Finnish). In addition, the applicant is asked to familiarize onself with the guidelines of ethical review regarding medical research and human sciences as as well as to consider the up-to-date laws and regulations regarding one’s research project:

In addition, regarding research as part of a wider project, the use of the material by the applicant must be approved by the project or the wider study group. Please contact the group leader or principal investigator for the issues concerning national law and regulations.

 1. Haastattelu- ja kyselytutkimus
 2. Lääketieteellinen tutkimus
  • eettisen toimikunnan lausunto
  • organisaation tutkimuslupa
 3. Lääketutkimus
  • TUKIJAn ennakkoilmoitus
  • eettisen toimikunnan lausunto
  • Fimean ilmoitus
  • tutkimuspaikan lupa
 4. Laitetutkimus
  • eettisen toimikunnan lausunto
  • Fimean ilmoitus
  • tutkimuspaikan lupa
 5. Tutkimus potilasnäytteistä (näytteet ei biopankissa)
  • Lääketieteellinen tutkimuksen vuoksi kerätyt näytteet
   – eettisen toimikunnan lausunto
   – tutkimuspaikan tutkimuslupa
  • Hoidon ja taudinmäärityksen takia kerätyt näytteet
   – potilaan suostumus tai
   – alaikäisen tai vajaakykyisen henkilön laillisen edustajan suostumus tai
   – potilaan suostumuksen sijaan Fimean lupa, mikäli sitä koskevat ehdot täyttyvät.
   – eettisen toimikunnan lausunto, jos suostumusta ei potilaan kuoleman vuoksi ole mahdollista saada
 6. Biopankkitutkimus
  Hallituksen esitys biopankkilakiuudistuksesta on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2021. Hakijaa pyydetään seuraamaan valtakunnallista, täydentyvää ohjeistusta
 7. Potilasasiakirjatutkimus yhden julkisen sote-organisaation (rekisterinpitäjän) tiedoista
  • organisaation tutkimuslupa
  • eettisen toimikunnan lausunto
 8. Tutkimus useamman kuin yhden julkisen sote-organisaation (rekisterinpitäjän) tiedoista
 9. Koe-eläintutkimus