Koulutus

Apollonia / Koulutus / Paikkaushoidon haasteita ja estetiikkaa | Webinaari | Iltakurssi | Ei-jäsenet ja hoitohenkilökunta

Paikkaushoidon haasteita ja estetiikkaa | Webinaari | Iltakurssi | Ei-jäsenet ja hoitohenkilökunta (51624)

Aika

29.10.2024, klo 14.45 - 18.30

Kesto

3h

Paikka

Webinaari eli etäyhteydellä

Hinta

405 € (sis. ALV 24%) 29.9.2024 saakka.
465 € (sis. ALV 24%) 30.9.2024 alkaen.

Ilmoittaudu viimeistään

28.10.2024

Luonne

Webinaari

Toteutusmuoto

Webinaari / Teams

Erikoisala

Järjestäjä

SHS-Kustannus Oy

Tavoite

Kurssin suoritettuaan osallistujalla on työkaluja selvitä paikkaushoidon haasteista. Kurssilla käydään läpi hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitavia seikkoja haasteellisissa paikkaushoidoissa. 

Sisältö

Paikkaushoidon haasteet - Miten onnistun, kun karies on ongelmana, hammas on laajasti vaurioitunut tai esteettiset odotukset ovat suuret? 

Kohtaamme erilaisia potilaita ja erilaisia haasteita hammashoidossa. Mitä tehdään, kun potilaalla on karies ongelmana tai hammasta on enää hyvin vähän jäljellä ja paikkaushoitoon pitää ryhtyä. Hampaiden esteettinen hoito kiinnostaa yhä enenevässä määrin potilaitamme. Luennoilla palautetaan mieliin estetiikan perusteita ja mitä on huomioitava esteettisen hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Luennoitsijat
EHL Anne Laajala
EHL Taina Käkilehto
HLL Anni Vuori
HLL Petteri Viljakainen

Luennot
ti 29.10. Paikkaishoidon haasteet ja estetiikkaa
14:45 - 15:00 Etäyhteyden tarkistus klo 14:45 lähtien
15:00 - 15:45 Kariesriski ja täytemateriaalin valinta, EHL Anne Laajala
15:45 - 16:30 Laajasti vaurioituneen hampaan paikkaushoito, EHL Taina Käkilehto
16:30 - 17:00 Jaloittelutauko
17:00 - 17:45 Esteettiset näkökulmat paikkaushoidon suunnittelussa, HLL Anni Vuori
17:45 - 18:30 Etualueen esteettiset muovitäytteet, HLL Petteri Viljakainen

Lisätiedot

koulutus@apollonia.fi
puh. 09 6803 120