Koulutus

Apollonia / Koulutus / Paikkaushoidon haasteita ja estetiikkaa | Webinaari

Paikkaushoidon haasteita ja estetiikkaa | Webinaari (20224)

Aika

29.10.2024, klo 14.45 - 18.30

Kesto

3h

Paikka

Webinaari eli etäyhteydellä

Hinta

220 € (ALV 0%) 29.9.2024 saakka.
250 € (ALV 0%) 30.9.2024 alkaen.
erikoistujat -50%.
0 € opiskelijat.

Ilmoittaudu viimeistään

28.10.2024

Luonne

Luentokurssi

Toteutusmuoto

Webinaari / Teams

Erikoisala

Järjestäjä

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry

Tavoite

Kurssin suoritettuaan osallistujalla on työkaluja selvitä paikkaushoidon haasteista. Kurssilla käydään läpi hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitavia seikkoja haasteellisissa paikkaushoidoissa.  

Sisältö

Paikkaushoidon haasteet - Miten onnistun, kun karies on ongelmana, hammas on laajasti vaurioitunut tai esteettiset odotukset ovat suuret? 

Kohtaamme erilaisia potilaita ja erilaisia haasteita hammashoidossa. Mitä tehdään, kun potilaalla on karies ongelmana tai hammasta on enää hyvin vähän jäljellä ja paikkaushoitoon pitää ryhtyä. Hampaiden esteettinen hoito kiinnostaa yhä enenevässä määrin potilaitamme. Luennoilla palautetaan mieliin estetiikan perusteita ja mitä on huomioitava esteettisen hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Ohjelma

Luennoitsijat

EHL Anne Laajala
EHL Taina Käkilehto
HLL Anni Vuori
HLL Petteri Viljakainen

Luennot

ti 29.10. Paikkaishoidon haasteet ja estetiikkaa

14:45 - 15:00
Etäyhteyden tarkistus klo 14:45 lähtien
15:00 - 15:45
Kariesriski ja täytemateriaalin valintaEHL Anne Laajala
15:45 - 16:30
Laajasti vaurioituneen hampaan paikkaushoitoEHL Taina Käkilehto
16:30 - 17:00
Jaloittelutauko
17:00 - 17:45
Esteettiset näkökulmat paikkaushoidon suunnittelussaHLL Anni Vuori
17:45 - 18:30
Etualueen esteettiset muovitäytteetHLL Petteri Viljakainen

Lisätiedot

koulutus@apollonia.fi p. 09 6803 120