Tieto taidoksi - suun terveydeksi

Kuvat, kuviot ja taulukot

Apollonia / Kuvat, kuviot ja taulukot
 • Tehdään mahdollisimman tiiviiseen muotoon
 • Enimmäismäärä kuvapaneeleille ja taulukoille on yhteensä 4 kpl kaikissa tiedeartikkelityypeissä   
 • Viittaukset kuviin, kuvioihin ja taulukoihin merkitään suluissa tekstiin    
 • Kuvatekstit kirjoitetaan artikkelin loppuun numerojärjestykseen. Käytetyt lyhenteet selitetään kuvatekstissä.  

Kuvat ja kuviot   

 • Tehdään todellista kokoa vastaaviksi
 • Voivat olla 1, 2 tai 3 palstan levyisiä (palstaleveydet: 1 palsta: 55 mm, 2 palstaa 114 mm, 3 palstaa: 174 mm). Kliinisille kuville suositeltava koko on korkeintaan 1 palstaleveys.   
 • Käytettävä fontti ja pistekoko kun kuva on todellisessa koossa:    
  Lato regular 7,5/9,5   
  Otsikot: Lato Bold 9/11   
 • Yksittäisiä kuvia ja kuvioita suositellaan yhdistämään kuvapaneeliksi (esimerkki kuvapaneelista Kuvat ja kuviot -osan alla)
  • Kuvapaneeliin sijoitettujen tekstilaatikoiden (esimerkiksi kuvapaneelin osien merkitsemiseen käytettyjen A-, B-, C-, D-kirjaimien ) täytyy olla muokattavissa taittovaiheessa. 
 • Todellisessa koossa olevan kuvan tai kuvion resoluution tulee olla 300 dpi.   
 • Kuvat ja kuviot ladataan sähköiseen järjestelmään erillisinä JPG- tai PDF-tiedostoina (ei tekstin joukkoon upotettuina).   
 • Materiaalin julkaisulupa (tekijänoikeudet) varmistettava
  • Aiemmin julkaistuja kuvia ja muuta materiaalia lainattaessa kirjoittajan on hankittava niille julkaisulupa sekä alkuperäisen artikkelin tekijältä että ne julkaisseelta lehdeltä tai kirjan kustantajalta. Käsikirjoituksessa mainitaan alkuperäinen lähde ja luvan myöntäjän nimi. 
  • Jos potilastapausten valokuvissa esiintyvät henkilöt voidaan kuvista tunnistaa, on heiltä saatava kirjallinen lupa kuvan julkaisemiseen. Kliinisissä valokuvissa ja rtg-kuvissa tulee pyrkiä siihen, että potilaan henkilöllisyyttä ei pysty tunnistamaan eivätkä potilaasta annetut muut tiedot sisällä tunnistamisen mahdollistavaa dataa. Lupa em. kuvien ja tietojen käyttämiselle kysytään tietojen omistajalta (esim. sairaanhoitopiiri, yksityinen palveluntuottaja) ko. tahon määrittämän käytännön mukaisesti. 
  • Valokuvan oikeudenhaltijan lupa tarvitaan (yleensä valokuvaaja).   
  • Julkaisuluvat lähetetään tiedetoimitukseen OJS-järjestelmän viestikentän kautta ja niissä tulee mainita julkaisuoikeus Apollonian määrittelemillä painetuilla ja sähköisillä julkaisukanavilla.   

Esimerkki kuvapaneelista:

Taulukot   

 • Laaditaan mahdollisimman tiiviiseen muotoon
 • Taulukoiden tulee täydentää tekstiä eikä toistaa tekstissä esitettyä tietoa   
 • Ladataan sähköiseen järjestelmään erillisinä Excel-tiedostoina (lopullinen ulkomuoto tehdään toimituksessa taiton yhteydessä)   
 • Suurin mahdollinen koko on yksi sivu painettuna. Hyvä nyrkkisääntö on, että taulukko ei ole Word-ohjelmassa yhtä sivua suurempi. Sitä suuremmat taulukot voidaan liittää artikkeliin www-oheisaineistona.  

Www-oheisaineisto  

 • Jos kuvia ja taulukoita on liikaa tai ne ovat liian suuria, voidaan niitä toimituksen harkinnan mukaan liittää artikkeliin www-oheisaineistona. 
 • Www-oheisaineistossa voidaan perustellusta syystä julkaista myös muuta artikkeliin liittyvää materiaalia, kuten tutkimuksessa käytettyjä kyselylomakkeita.   
 • Ladataan sähköiseen järjestelmään erillisinä JPG- tai PDF-tiedostoina lopullisessa julkaistavassa muodossa (muutoksia ulkomuotoon ei tehdä enää toimituksessa taittovaiheessa).