Kotimaiset tiedeartikkelit

Apollonia / Tiede / Elinsiirto – haaste oikomishoidolle?

Elinsiirto – haaste oikomishoidolle?

Peer reviewed  CC BY

Tekijät
Monika Piispa, Mirka Nurmi, Anna-Liisa Svedström-Oristo

Julkaisupäivämää verkossa
04.06.2024

Hyväksytty julkaistavaksi
02.05.2024

Tiedostot

Tiivistelmä

Lähtökohdat

Runsaat 20 lasta vuodessa saa elinsiirron Suomessa. Katsauksen tarkoituksena on päivittää kliinikkohammaslääkärien tietämystä lasten elinsiirroista ja niiden vaikutuksista suunterveyteen ja oikomishoitoon. Elinsiirron vaikutuksia lapselle ja haasteita oikomishoidon toteutuksessa kuvataan potilastapausten avulla.

Menetelmät

Julkaisu perustuu lasten elinsiirtoja ja oikomishoitoa käsitteleviin kansainvälisiin julkaisuihin sekä aiheeseen liittyvään suomenkieliseen kirjallisuuteen ja verkkosivuihin.

Tulokset

Tutkimusten perusteella näyttää siltä, että sekä perussairaus että elinsiirron jälkeinen immunosuppressiivinen lääkitys voivat aiheuttaa sekä luuston että hampaiston kehityshäiriöitä, kuten osteoporoosia, kiilteen kehityshäiriöitä tai hampaiden pysyviä värimuutoksia. Immunosuppressiivisen lääkityksen vuoksi potilaat ovat infektioherkkiä. Lääkityksen yleisenä haittavaikutuksena esiintyy ikenen liikakasvua.

Johtopäätökset

Sekä elinsiirto että siihen liittyvä hyljinnänestolääkitys tulee huomioida, kun suunnitellaan oikomishoitoa. Infektioriskin vuoksi suun omahoidon tulee olla moitteetonta, ja kiinteä kojehoito voi olla vasta-aiheinen. Lääkityksillä voi olla vaikutusta hampaiden siirtymiseen ja siten myös oikomishoidon kestoon.

Oral health and implementation of orthodontic treatment among children who have undergone organ transplantation

In Finland, approximately 20 children receive an organ transplantation annually. The aim of this review was to update dentists’ knowledge on organ transplantations and their effects on oral health, particularly on orthodontic treatment. The case reports included describe how pediatric organ transplantations affect the implementation of orthodontic treatment.

The review is based on both international and Finnish literature and websites concerning pediatric organ transplantations and their effects on orthodontic treatment.

According to the studies, either the underlying condition or the post-transplant immunosuppressive medication can cause developmental disorders in the skeletal and dental structures, such as osteoporosis, enamel abnormalities or permanent tooth discoloration. Due to immunosuppressive medication, patients are susceptible to infections.  Gingival hyperplasia is a common side effect of the medication.

Both the organ transplantation and the associated immunosuppressive medication should be taken into consideration when planning orthodontic treatment. Due to the risk of infections, proper oral hygiene is important and fixed orthodontic appliances may be contraindicated. Medications can influence tooth movement and therefore, the duration of orthodontic treatment.

Viittaaminen

Piispa M, Nurmi M, Svedström-Oristo AL, 2024. Elinsiirto – haaste oikomishoidolle? 4.6.2024. Tiede. Apollonia.