Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Äidin periapikaalisen tulehduksen ehkäiseminen avuksi vauvalle

Äidin periapikaalisen tulehduksen ehkäiseminen avuksi vauvalle

Tampereen yliopiston kansainvälisen lääketieteen yksikön tuore tutkimus osoitti, että periapikaalisella tulehduksella voi olla yhteys sikiön kasvun hidastumiseen ja ennenaikaiseen synnytykseen. Periapikaalisen tulehduksen tavallinen alkusyy, karies on hyvin yleinen etenkin köyhemmissä maissa, ja voi olla muun muassa oletettua suurempi kitukasvuisuuden aiheuttaja.

Poikittaistutkimuksessa oli mukana 1024 äitiä maaseudulta Malawista, eteläisestä Afrikasta, jossa monen hammashoito on hyvin puutteellista. Malawilaisäitien suunterveys tutkittiin kliinisesti ja röntgenkuvilla, ja tietoja tarkasteltiin suhteessa raskauden kestoon sekä lapsen syntymämittoihin. Myös muun muassa malaria ja HIV-positiivisuus otettiin huomioon tutkimuksessa. Keskimääräinen raskauden kesto oli tutkimuskohortissa 39,4 viikkoa, ja lasten syntymäpaino 2979 g ja pituus 49,7 cm.

Tutkimus osoitti, että 23,5 prosentilla äideistä oli periapikaalinen tulehdus. Näiden äitien raskaus kesti keskimäärin 0,4 viikkoa vähemmän kuin naisilla, joilla ei ollut periapikaalista tulehdusta. Lasten syntymäpainot olivat 13–145 g ja syntymäpituudet 0,1–0,8 cm alhaisempia. Mikäli havaittu yhteys johtuu syy-seuraussuhteesta, kaikkiaan 9,7 % ennenaikaisista synnytyksistä ja 12,8 % pienikokoisuuksista voitaisiin teoriassa estää ehkäisemällä periapikaaliset tulehdukset. Tutkijat olettavat, että periapikaalinen tulehdus vaikuttaa raskauteen vastaavasti kuin parodontiitti, suoran ja epäsuoran mekanismin kautta.

Kansainvälisesti enneaikaisten synnytysten, alhaisen syntymäpainon ja kitukasvuisuuden ehkäisemiseen panostetaan, mutta keinoja on löydetty vähän. Nyt tehdyn tutkimuksen tulokset osoittavat, että panostus hammashuoltoon voisi olla yksi keino.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 11/2015

Lähde: Harjunmaa, U., Järnstedt, J., Alho, L., Dewey, K. G., Cheung, Y. B., Deitchler, M., Ashorn, U., Maleta, K., Klein, N. J. and Ashorn, P. Association between maternal dental periapical infections and pregnancy outcomes: results from a cross-sectional study in Malawi. Tropical Medicine & International Health 2015. Julkaistu verkosssa 18.8.2015.