Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Äidin suun bakteerikuorma nostaa pikkulapsen kariesriskiä

Äidin suun bakteerikuorma nostaa pikkulapsen kariesriskiä

Amerikkalaistutkimuksessa seurattiin matalatuloisten, latinalaisamerikkalaisten äitien syljen mutans streptokokki (MS)- ja laktobasilli(LB)-pitoisuuksien yhteyttä heidän lastensa karieksen esiintyvyyteen 36 kuukauden iässä. Tutkimukseen rekrytoiduille äiti-lapsipareille (n = 243) tehtiin 3–6 kuukauden välein sylkianalyysi, suun tutkimus sekä mm. suunhoitotottumuksia kartoittava kysely. Tutkimusjakso alkoi loppuraskaudesta ja jatkui, kunnes synnytyksestä oli 24 kk.

Tutkimuksessa äidin syljen korkean MS-pitoisuuden raja-arvoksi määriteltiin >4500 CFU/ml ja korkean LB-pitoisuuden raja-arvoksi > 50 CFU/ml. Niiden äitien lapsilla, joiden syljen MS- ja LB-tasot olivat korkeat, oli 3 vuoden iässä lähes kaksinkertainen karieksen esiintyvyyden (> 1 reikiintyneitä tai korjattuja hampaita) riski muihin tutkittuihin lapsiin verrattuna, kun sekoittavat tekijät huomioitiin. Lisäksi äideillä, joilla oli korkeat MS-tasot, oli todennäköisemmin MS-positiivinen (>0 CFY/ml) lapsi. Äidin korkea LB-pitoisuus taas ei ennustanut lapsen LB-positiivisuutta.

Äidin syljen suuri bakteerikuorma näyttää siis olevan yhteydessä paitsi lapsen kohonneeseen suuinfektioriskiin, myös varhaiseen karieksen ilmentymiseen. 

Laura Kimari, Hammaslääkärilehti 7/2014

Lähde: Chaffee B, Gansky S, Weintraub J, Featherstone J, Ramos-Gomez F. Maternal Oral Bacterial Levels Predict Early Childhood Caries Development. J Dent Res 2014; 93(3): 238–44.