Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Aiempi työkokemus ei takaa menestystä hammaslääketieteen opinnoissa

Aiempi työkokemus ei takaa menestystä hammaslääketieteen opinnoissa

Tutkimuksessa selvitettiin, voiko tietoa opiskelijoiden aikaisemmasta työkokemuksesta hammashoidon parissa ja opiskelijoiden hammaslääkärivanhemmasta hyödyntää opiskelijoiden prekliinisen ja kliinisen kurssimenestyksen ennustamisessa. Tutkimus tehtiin vuosina 2001–2005 ja mukana oli 159 opiskelijaa Harvardin hammaslääketieteellisestä.

Aiemmalla hammashoidon työkokemuksella ei ollut tilastollista merkittävyyttä prekliinisissä ja kliinisissä arvioinneissa. Kuitenkin opiskelijoilla, joilla oli aiempaa kokemusta, oli 2,2-kertaa suurempi todennäköisyys saada hyvät arvosanat diagnostiikkaan ja ehkäisevään hoitoon painottuvassa opintokokonaisuudessa. Opiskelijat, joiden toinen vanhempi oli hammaslääkäri, olivat parempia ainoastaan operatiivisen hammaslääketieteen kliinisessä arvioinnissa verrattuna opiskelijoihin, joiden kumpikaan vanhempi ei ollut hammaslääkäri.

Tutkimus osoitti, että aiemmalla työkokemuksella hammashoidosta tai hammaslääkärivanhemmalla on ainoastaan minimaalinen merkitys opiskelumenestyksen ennustamisessa.

Kati Kyyrö

Predicting dental school performance based on prior dental experience and exposure. Park, S. E., Da Silva, J. D., Barnes, J. L., Susarla, S. M., Howell, T. H. Eur J  Dent Educ 2010; 14:1-6.