Kotimaiset tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Endodonttinen tutkimus etsii tulevaisuuden juurihoitoa

Endodonttinen tutkimus etsii tulevaisuuden juurihoitoa

Endodonttinen tutkimus etsii tulevaisuuden juurihoitoa

4.1.2021 klo 09:45

Juurihoidon laatu riippuu ennen kaikkea apikaalisten kanavien preparoinnista, puhdistuksesta ja desinfektiosta. Samalla professori Markus Haapasalo toteaa Hammaslääkäripäivien 2020 luennollaan, ettei perinteinen huuhtelu kosketa kaikkia juurikanavan alueita, koska apikaalianatomia on niin monimutkainen. Hän kysyykin, miten hyvää, mutta ei täydellistä juurihoitoa voitaisiin parantaa.

Perinteinen tarkkuutta vaativa juurihoito lainalaisuuksineen näyttäisi olevan vielä pitkään ensisijainen tapa hoitaa sairastunutta pulpaa, mutta kehitys- ja tutkimustyötä tehdään jatkuvasti niin materiaalien, instrumenttien kuin uusien teknologioiden osalta. Keinoja biofilmin tehokkaaseen poistamiseen, irrottamiseen ja hautaamiseen on haettu esimerkiksi neulojen muotoa ja taipuisuutta sekä kudosystävällisiä biokeraamisia materiaaleja kehittämällä.

Yksi tutkimuslinja on ollut pulpan vitaalihoitojen kehittäminen. Revitalisaation tai regeneraation tavoitteena on saada syntymään dentiinin kaltaista kudosta ja uusia dentiinitubuluksia.

– Jos pulpasta on jäljellä jotain vitaalia kudosta, on mahdollista saada aikaan pulpan kaltaista korjaavaa kudosta. Hyvin toimivan pulpakudoksen muodostuminen on kuitenkin suuri haaste, sanoo Haapasalo.

Aiheesta ei ole vielä kontrolloituja tutkimuksia, ja haasteeksi on osoittautunut muun muassa korjaavan kudoksen jatkohoidon mahdollisuudet.
Tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota myös siihen, miten instrumentit liikuttelevat huuhtelevaa ainetta, ja huuhtelevan aineen antimikrobisiin ominaisuuksiin. Esimerkiksi kanadalainen tutkimusryhmä on tutkinut antimikrobisia peptidejä, jotka eivät biologisina aineina aiheuta resistenssiä. Myös antimikrobisia nanopartikkeleita on kuljetettu juurikanavaan elektrokineettisesti. Aiheisiin liittyvä tutkimustyö jatkuu.

Juurihoidon tulevaisuuden polku voi viedä myös kohti ei-instrumentaalista hoitoa. Yhdysvalloissa ja Kanadassa jo kokeilussa ja käytössä olevat ”juurikanavapesukoneet” tuovat juurikanavaan tehokkaan nestevirtauksen. Huuhtelussa on vahva kavitaatioefekti, ja samalla menetelmä säästää hammaskudosta. Tutkimuksissa on osoitettu, että tehokas huuhtelumenetelmä poistaa kuollutta kudosta 8–15 kertaa nopeammin kuin ultraääni. Sen avulla juurikanavasta voidaan poistaa tehokkaasti biofilmimuodostumia. Myös pulpakiviä sekä katkenneita instrumentteja on pystytty puhdistamaan kanavasta.

– Jos nämä yleistyvät, hoidon laatu voi parantua entisestään ja instrumenttien merkitys voi vähentyä. Tämä voi olla endodontian suunta tulevaisuudessa, pohtii Haapasalo.

Lähde: Professori Markus Haapasalon luentokokonaisuus Juurihoito muuttuu vai muuttuuko? Hammaslääkäripäivät 14.11.2020.

Artikkelin tila: 
Julkinen
Annika Nissinen
Pääkategoria: