Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Hammaslääketiedekin saa tutkijakoulun

Hammaslääketiedekin saa tutkijakoulun

Uusi valtakunnallinen hammaslääketieteen tutkijakoulu FINSOS (Finnish Graduate School of Oral Sciences) aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa. Tutkijakoulu tukee erityisesti nuoria tutkijoita ja tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitumiseen.

Suomen hammaslääketieteellisen tutkimuksen tasoa arvioinut kansainvälinen paneeli julkaisi vuoden 2007 lopussa raporttinsa. Kaikkiaan tutkimuksen taso todettiin hyväksi, mutta tason turvaamiseksi ja parantamiseksi suositeltiin kansallisen tukijakoulun perustamista, selkeiden tutkimusstrategioiden luomista sekä yhteistyön parantamista laitosten välillä ja lisäämistä alan ulkopuolelle. Arviointipaneeli totesi, että Suomessa, kuten monessa muussakin maassa, alalle on vaikea rekrytoida uusia tutkijoita. Suuresta hakijajoukosta Suomen Akatemia hyväksyi yhtenä hammaslääketieteen tutkijakoulun hakemuksen vuoden 2009 alussa. Tutkijakoulun johtajan, professori Stina Syrjäsen mukaan tutkijakoulu auttaa pätevien yliopisto-opettajien ja tutkijoiden saamista tulevaisuudessa.

Tutkijakoulujen tehtävänä on antaa tohtorikoulutettaville systemaattista opetusta ja ohjausta. Tavoitteena on luoda yhteistyöverkostoja neljän hammaslääketieteen laitoksen (Helsinki, Kuopio, Oulu ja Turku) sekä muissa tutkimusinstituuteissa ja laitoksissa toimivien kansallisten ja kansainvälisten tutkimusryhmien välille. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Biotekniikan Instituutti Helsingin yliopistossa, Tampereen yliopiston Solu- ja kudosteknologiakeskus Regea, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Ruotsin hammaslääketieteen tutkijakoulu.

Hammaslääketieteen tutkijakoulun tohtorikoulutettavien tutkimusaiheet voivat kuulua perus- tai kliiniseen tutkimukseen, ja niillä täytyy olla yhteys hammaslääketieteeseen. Aiheeltaan sopivalla tutkimussuunnitelmalla koulutuspaikkaa voivat siis hakea muutkin kuin hammaslääkärit tai hammaslääketieteen opiskelijat.

Tutkijakoulussa on yhdeksän opetusministeriön rahoittamaa tutkijakoulupaikkaa ja lisäksi tutkijakouluun voivat hakea tohtorikoulutettavat, joilla on jo rahoitusta muuta kautta. Tutkijakoulupaikat julkistettiin hakuun elokuussa ja hakuaika päättyy 30.9.2009. Tutkijakoulun tarkoituksena on tarjota tukea myös postdoc-vaiheessa oleville ja muille tutkijoille.

Tutkijakoulun ensimmäistä nelivuotiskautta koordinoi Turun yliopisto. Mahdollisina jatkokausina vetovastuu siirtyy seuraavalle hammaslääketieteen laitokselle. ”Tutkijakoulu on suuri ponnistus koko hammaslääketieteen kentälle ja tutkijakoulun jatko on riippuvainen ensimmäisen nelivuotiskauden onnistumisesta”, totesi Stina Syrjänen.

Lähde: Stina Syrjäsen alustus Apollonian, Hammaslääkäriliiton ja OSF:n hallitusten yhteisseminaarissa 13.8.2009

Annika Nissinen, Suomen Hammaslääkärilehti 11/2009

Lue myös Stina Syrjäsen haastattelu Suomen Akatemian Apropos-verkkolehdessä.