Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Hammasröntgentutkimusten välttäminen raskauden vuoksi ei ole perusteltua

Hammasröntgentutkimusten välttäminen raskauden vuoksi ei ole perusteltua

Tarpeelliseksi katsottua hammasröntgentutkimusta ei tarvitse välttää tai siirtää myöhemmäksi raskauden takia, osoittaa tuore suomalaistutkimus. Vatsan suojaaminen ei myöskään ole säteilysuojelun kannalta tarpeen. Havaitsematta ja hoitamatta jäävä hammastulehdus voi olla paljon haitallisempi äidille ja sikiölle kuin kuvauksesta aiheutuva vähäinen säteilyaltistus.

Säteilyturvakeskuksen, Helsingin yliopiston sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tekemässä tutkimuksessa selvitettiin sikiön ja rintojen altistumista säteilylle sekä vatsan suojaamisen tarpeellisuutta aikuista naista muistuttavan fantomin avulla. Tutkimuksen mukaan hammasröntgenkuvauksesta aiheutuva säteilyannos on niin pieni, ettei se aiheuta haittaa kehittyvälle lapselle.

Hammasröntgenkuvauksissa saatetaan käyttää lyijysuojaa, joka suojaa säteilyltä myös varsinaisen kuvausalueen ulkopuolelle jääviä vartalon osia, kuten esim. vatsaa. Kun kuvaus tehdään raskaana olevalle potilaalle ilman lyijysuojaa, sikiön säteilyannos on tutkimuksen mukaan 0,009–6,9 millisievertiä kaikissa hampaiden ja leukojen alueen yleisimmissä röntgentutkimuksissa. Lyijysuojan kanssa sikiön altistus on tutkimuksen mukaan 0,005–2,1 millisievertiä. Vaikka vatsan alueen suojaus vähentää sikiön altistusta entisestään, ei tällä ole käytännön merkitystä, sillä kuvauksesta aiheutuva säteilyaltistus on muutenkin niin pieni. Sikiön altistus ilman suojausta on tutkimuksen mukaan alle 1 % väestön vuotuisesta annosrajasta (1 millisievert). Säteilysuojelun kannalta vatsan suojaus ei siis ole tarpeen.

Potilaille hämmennystä ja huolta aiheuttavat vaihtelevat käytännöt vatsan suojauksessa. Tärkeää onkin kertoa potilaille, ettei suojaamiselle ole uusimman tutkimustiedon mukaan tarvetta. Lisäksi on hyvä muistuttaa, että röntgenkuvia otetaan ainoastaan silloin, kun kuvasta saatava hyöty on suurempi kuin mahdollinen haitta.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 13/2015

Lähde: Kelaranta A, Ekholm M, Toroi P, Kortesniemi M. Radiation exposure to foetus and breasts from dental X-ray examinations: effect of lead shields. Dentomaxillofacial Radiology 2016; 45: 20150095. Julkaistu verkossa 27.8.2015.