Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Hyvät potilasasiakirjamerkinnät ovat paras oikeusturva

Hyvät potilasasiakirjamerkinnät ovat paras oikeusturva

Eduskunnan oikeusasiamiehelle tulee vuosittain kymmenkunta suun terveydenhoitoon liittyvää kantelua. Kantelut liittyvät pääasiassa kuntien suun terveydenhoidon järjestämisvelvollisuuteen ja koskevat valtaosin isoja kaupunkeja. Kaikkien oikeusturvan kannalta hyvät potilasasiakirjamerkinnät ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Kansanterveyslain muutoksiin sopeutuminen ja uuden lainsäädännön toimeenpano on vienyt oman aikansa kunnissa, ja se on näkynyt kanteluissa. Eduskunnan vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen jakoi suun terveydenhuollosta kuluvalla vuosikymmenellä eduskunnan oikeusasiamiehelle tulleet kantelut kolmeen ryhmään: Alkuaikoina kanneltiin siitä, etteivät palvelut kattaneet koko kunnan väestöä. Resurssien puuttuessa käytettiin priorisointilistoja, jotka olivat lainvastaisia. Seuraavaksi kanteluissa käsiteltiin kiireettömän hoidon jäämistä kiireellisen hoidon jalkoihin. Viime vuosien kantelut ovat tulleet pääasiassa hoitotakuun toteutumattomuudesta.

Kanteluiden yhteydessä potilasasiakirjojen merkinnöistä arvioidaan potilaan tutkimuksen ja hoidon sisältöä sekä toteumista. Ilman riittäviä merkintöjä hammaslääketieteellisten asiantuntijalausuntojen antaminen vaikeutuu ja edelleen oikeusasiamiehen on mahdoton arvioida, onko potilas saanut hyvää hoitoa. Tanttinen-Laakkonen muistuttaakin, että potilasasiakirjamerkinnät ovat hyvin tärkeitä sekä potilaan että terveydenhoitohenkilökunnan oikeusturvan kannalta. Myös hoidon tarpeen arvioinnista tulee tehdä merkinnät.

Tanttinen-Laakkosen mukaan lain noudattamista valvovan oikeusasiamiehen huomautuksiin on reagoitu hyvin. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja lääninhallitukset ovat onnistuneet niille kuuluvassa valvontatehtävässä, mikä on auttanut hoitotakuun toteutumista suun terveydenhuollossa. Valvira ja lääninhallitukset ovat myös nostaneet esiin tärkeän kuntien lakisääteisen velvoitteen odotusaikojen julkaisemisesta.

Lähde: Eduskunnan vanhemman oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkosen esitelmä Apollonian Kansanterveysjaoston seminaarissa 20.8.2009.

Annika Nissinen, Suomen Hammaslääkärilehti 12/2009