Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Joka viidennellä levyepiteelisyöpäpotilaalla on likenoideja muutoksia suussa

Joka viidennellä levyepiteelisyöpäpotilaalla on likenoideja muutoksia suussa

Joka viidennellä levyepiteelisyöpäpotilaalla on likenoideja muutoksia suussa

4.1.2018 klo 14:30

Suun punajäkälä eli lichen planus (OLP) ja likenoidit muutokset (OLL) voidaan nähdä suun levy-epiteelisyövän esiasteina ja tärkeinä etiologisina tekijöinä. Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan noin joka viidennellä suun levyepiteelisyöpäpotilaalla oli OLP tai OLL. Likenoidien muutosten haastava diagnostiikka ja syöpäriski edellyttävätkin tarkkuutta hammaslääkäriltä.

Likenoideilla limakalvomuutoksilla on tutkimusten mukaan potentiaalia kehittyä maligneiksi. Punajäkälän maligniteettiriski on kirjallisuuden mukaan 0,9–3,2 %. Suomalaistutkimuksessa arvioitiin OLP:n ja OLL:n merkitystä levyepiteelisyövän synnyssä, ja edelleen alkoholin ja tupakoinnin roolia altistavina tekijöinä.

Aineisto koostui 323 potilaasta (164 naista, 159 miestä), jotka olivat käyneet suun levyepiteelisyövän hoidossa tai seurannassa vuonna 2015 Helsingin yliopistollisen keskussairaalan Suu-ja leukasairauksien yksikössä. Jos likenoidi muutos oli kliinisesti punajäkälän kaltainen, mutta erosi histopatologisesti punajäkälästä tai jos muutos erosi sekä kliinisesti että histopatologisesti punajäkälästä, se luokiteltiin likenoidiksi muutokseksi. Taustatekijöiden lisäksi myös HPV- ja Candida-infektiot sekä mahdolliset autoimmuunisairaudet kartoitettiin.

Levyepiteelisyöpäpotilaista 58:lla (17,9 %) oli OLP ja 13:lla (4 %) OLL. Näistä potilaista suurin osa sairasti TN1-tyypin syöpää, ja syövän uusiutumisriski oli pienempi kuin niillä, joilla ei ollut OLP:tä tai OLL:ää taustatekijänä. Tutkijat arvioivat, että mm. punajäkälän aiheuttamat oireet ja jopa kipu saavat potilaat mahdollisesti hakeutumaan hoitoon aiemmin kuin muut levyepiteelisyöpäpotilaat. Tällöin sairautta päästään hoitamaan varhaisemmassa vaiheessa.

Tutkimuksen mukaan punajäkälää esiintyi enemmän naispotilailla, mikä oli linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa. Potilaat olivat hieman vanhempia kuin potilaat, joilla ei ollut punajäkälää, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

OLP ja OLL -ryhmässä tupakointi ja alkoholin käyttö oli harvinaisempaa verrattuna muihin levyepiteelisyöpäpotilaisiin. Tutkimusryhmän arvion mukaan sairauksien oireet saattoivat vähentää alkoholin ja tupakan käyttöä, mikä vaikutti siten myös levyepiteelisyövän etiologiaan. Limakalvomuutoksille altistavista sairauksista nivelreuma, Sjögrenin syndrooma ja kilpirauhasen vajaatoiminta olivat yleisempiä OLP ja OLL -ryhmässä, mutta lukumäärät olivat pieniä aineistossa. Sairauksilla voi kuitenkin olla etiologista merkitystä.

Tutkimuksen mukaan suun punajäkälä ja muut likenoidit muutokset näyttäisivät olevan tärkeä etiologinen tekijä suun levyepiteelisyövän kehittymisessä etenkin potilailla, joilla ei ole perinteisiä altistavia etiologisia tekijöitä, kuten alkoholin käyttö ja tupakointi. Tutkijat muistuttavatkin, että punajäkälästä tai likenoideista muutoksista kärsivät potilaat on pidettävä hyvässä seurannassa maligniteettiriskin vuoksi.

Annika Nissienn, Hammaslääkärielhti 1/2018

Lähde: Ruokonen HMA, Juurikivi A, Kauppila T, Heikkinen AM, Seppänen-Kaijansinkko R. High percentage of oral lichen planus and lichenoid lesion in oral squamous cell carcinomas. Acta Odontol Scand. 2017; 75(6): 442–445.