Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Juurikanavat vapaiksi täsmäaseilla

Juurikanavat vapaiksi täsmäaseilla

Instrumentti juurikanavan preparointiin valitaan tilanteen mukaan, neuvoo professori Markus Haapasalo. Juurikanavan aktiivisen huuhtelun avulla päästään käsiksi niihinkin bakteereihin, joita instrumentti ei tavoita. Puhdistuksessa huolellisuus on valttia, sillä pitkään kanavassa muhineet biofilmit ovat paljon sitkeämpiä kuin nuoret biofilmit. 

Juurikanavan mekaanisen preparoinnin päätehtävänä on luoda tilaa kemialliselle huuhtelulle ja juuritäytteelle. Preparoidessa pyritään mahdollisuuksien mukaan säilyttämään kanavan alkuperäinen muoto ja asento.

Juurikanavien morfologia on usein haastava; jyrkät mutkat, ylimääräiset kanavat ja kanavien haarautuminen ovat juurihoitoja tekevän säännöllisenä päänvaivana. Juurikanava on harvoin pyöreä, ja kaksiulotteinen röntgenkuva saattaa johtaa harhaan. Kanavan poikkileikkaus voi olla esim. soikea, litteä tai pisaranmuotoinen. Haapasalon mukaan preparointiin ei ole olemassa yhtä oikeaa instrumenttia.
– Tärkeintä on pystyä valitsemaan sopiva instrumentti kuhunkin kanavaan ja osata käyttää sitä turvallisesti ja oikein.

Käsi-instrumentteja tarvitaan edelleen tilan avaamiseen koneellisille instrumenteille. Hyvin ahtaiden kanavien avaamiseen Haapasalo suosittelee pieniä K-viiloja (06–10).
Preparointineuloilta vaaditaan joustavuutta, ja tästä syystä nikkeli-titaanineulat ovat suositeltavia.
– ProFile-neulat ovat vanhimpia markkinoilla olevia ja toimivat vieläkin hyvin.
Jos neulan pitää olla kovin käyrä, voi harkita mm. CM-(controlled-memory)-neuloja; ne on käsitelty siten, että taivutettuina ne jäävät taipuneeseen muotoon. Joka ikinen neula frakturoituu ja katkeaa käytössä ajan myötä.
– Realistinen käyttökertojen määrä on 5 kertaa.
Instrumenttien frakturoitumista voi ehkäistä välttämällä liiallista voimankäyttöä, poistamalla debris instrumentin uurteista ja käyttämällä ns. crown-down-periaatetta (instrumentti preparoi kerrallaan vain osalta pituuttaan). Juuren kärkeen asti ulottuva instrumentointi on tärkeää, jotta biofilmi saadaan mahdollisimman hyvin pois myös kanavan apikaalisesta kolmanneksesta.
– Esimerkiksi kertakäyttöiset ProTaper Next -neulat on muotoiltu siten, että ne tavoittavat kanavan seinämät mahdollisimman monesta kohtaa.

Instrumentti ei kuitenkaan koskaan tavoita kanavan kaikkia seinämiä, joten puhdistus jää osittain kemiallisen huuhtelun varaan. Kanavan huuhtelu paitsi täydentää mekaanista puhdistusta, myös tehostaa instrumenttien preparointitehoa.
– Natriumhypokloriitti on ehdottoman tärkeä puhdistaja, jota ei saa sekoittaa EDTA:n kanssa. Klooriheksidiiniä ei tule käyttää ainoana huuhteluaineena, sillä se ei liuota smear layereita.
Perusperiaate on, että aktiivinen huuhtelu on paljon tehokkaampi kuin passiivinen.
Jos juurikanavassa on nekroottista kudosta, siellä on yleensä myös bakteeribiofilmi. Antibiootit eivät pysty tuhoamaan juurikanavan sisällä olevia bakteereita, eikä elimistön puolustuskaan kykene niitä poistamaan. Usein uusintajuurihoitoa tehtäessä kanavasta löytyy infektiopesäke, vaikka oireita ei olisikaan.
– Lähtökohtaisestion aina mahdollista, että konservatiivinen hoito auttaa, ja täten sitä pitää aina kokeilla ennen kirurgisia keinoja. 

Haapasalo muistuttaa, että useimmat biofilmien tuhoamista koskevat laboratoriotestit ovat harhaanjohtavia, sillä ne tehdään nuorilla biofilmeillä.
– Nuoret biofilmit ovat paljon herkempiä kuin sellaiset biofilmit, jotka ovat saaneet kasvaa rauhassa useita viikkoja, saatika vuosia. Resistenssi ei myöskään ole tasainen eri kohdissa biofilmiä.
Se teho, joka preparoinnilla ja huuhtelulla on saavutettavissa, saavutetaan noin kymmenessä minuutissa.

Kaikkia bakteereja ei voi eikä onneksi tarvitsekaan tuhota huuhteluvaiheessa.  Kanavan reunojen ja täytteen väliin laitettava sealeri jatkaa antimikrobista työtä huuhtelun jälkeen, ja hyvä juuritäyte estää jäljelle jääneiden bakteerien kasvun.

Laura Kimari/Hammaslääkärilehti 1/2014

Lähde: Prof. Markus Haapasalon luento ”Juurikanavien preparointi ja huuhtelut hyvän juuritäytteen perustana” Hammaslääkäripäivillä 9.11.2013.