Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Juurikarieksen kimppuun fluorivalmisteilla – mutta millaisilla?

Juurikarieksen kimppuun fluorivalmisteilla – mutta millaisilla?

Juurikarieksen kimppuun fluorivalmisteilla – mutta millaisilla?

26.6.2020 klo 06:00

Tuoreen tutkimuksen perusteella 38-prosenttinen hopeadiamiinifluoridivalmiste (silver diamine fluoride, SDF) voi runsasfluoristen NaF-valmisteiden rinnalla olla hyvä ase taistelussa ikäihmisten juurikariesta vastaan.

Ihmisten elinikä pitenee ympäri maailman, ja vielä nopeammin pidentyy hampaiden elinkaari. Monilla osittain tai täysin ulkopuolisen avun varassa olevilla ikäihmisillä on erittäin huonokuntoiset hampaat, ja erityisen paljon heillä esiintyy juurikariesta.

Hong Kongin yliopiston tutkijoiden tekemässä systemaattisessa katsauksessa ja verkostometa-analyysissa tarkasteltiin, millaista tutkimusnäyttöä on saatavilla erilaisten paikalliskäyttöön tarkoitettujen fluoriyhdisteiden ja -valmisteiden tehokkuudesta juurikarieksen hillitsemisessä. Tutkimuksessa pyrittiin kokoamaan yhteen suoraa ja epäsuoraa kliinistä näyttöä sekä ammattikäyttöön että potilaan tai hänen hoitajansa omaan käyttöön tarkoitettujen fluorivalmisteiden tehosta. Alkuperäistutkimuksia etsittiin Medline-, PubMed-, Scopus- ja Cochrane Library -tietokannoista, ja analyysiin otettiin mukaan kaikki kontrolloidut, kliiniset potilasaineistoilla tehdyt tutkimukset, joihin kuului seuranta.

Katsaukseen valikoitui mukaan yhdeksän kliinistä koetta, joissa oli mukana yhteensä 4 030 osallistujaa (valtaosa yli 60-vuotiaita; otoskoot tutkimusten alussa 71–1 006 hlöä). Tutkimusten kesto oli 1–4 vuotta. Tutkimuksissa oli mukana kaikkiaan 5 erilaista ammattilaisten käyttöön ja 7 potilaiden omaan käyttöön tarkoitettua paikallista fluorivalmistetta, joiden käyttötavat ja -tiheys vaihtelivat. Tulosten luotettavuus arvioitiin joissakin tutkimuksissa paremmiksi kuin toisissa.

Katsauksen ja meta-analyysin perusteella kaikkein tehokkain tapa vähentää tai hillitä juurikariesta on ammattimainen suunterveysohjaus yhdistettynä hampaiden vuosittaiseen käsittelyyn 38-prosenttisella SDF-valmisteella. Myös perinteinen 5-prosenttinen NaF-lakka 4 kertaa vuodessa applikoituna sekä 1,2-prosenttinen happamoitu fosfaattifluoridi näyttivät vähentävän juurikariesta 2 vuoden seurannassa. Potilaan itse käyttämistä valmisteista 0,2-prosenttinen NaF-suuhuuhde päivittäin käytettynä taas esti tehokkaimmin juurikarieksen lisääntymistä 1 vuoden seurannassa. Tarkastelluissa tutkimuksissa tosin ei ollut kontrolloitu sitä, käyttivätkö potilaat samanaikaisesti fluorihammastahnaa. Katsauksen tekijät kuitenkin olettavat, että NaF-suuhuuhde on tehokkain yhdistettynä 1 100–1 500 ppm fluoria sisältävään hammastahnaan, sillä tässäkin aineistossa osoittautui, että fluorihammastahna vähentää juurikariesta verrattuna fluorittoman hammastahnan käyttöön.

– On syytä lisätä, että 5-prosenttisella NaF-lakalla saavutettiin tässä tutkimuksessa yhtä hyvät tulokset kuin 38-prosenttisella SDF:llä, toteaa professori Leo Tjäderhane.

– NaF-lakkaa kuitenkin käytettiin 4 kertaa vuodessa mutta SDF-valmistetta vain kerran vuodessa, joten SDF voisi olla kustannustehokas hoitomuoto ikäihmisillä. SDF:n ja NaF:n välillä ei tietääkseni ole tehty kustannusvertailua.

Tjäderhanen mukaan tutkimuksessa on myös se puute, että siinä ei arvioitu 5-prosenttista (5 000 ppm) NaF-hammastahnaa, jota esimerkiksi Suomessa käytetään ikäihmisten juurikarieksen hillitsemiseen.

– On kuitenkin olemassa satunnaistettuja, kontrolloituja tutkimuksia, joissa korkeafluorisen tahnan teho kotihoidossa tai hoitolaitoksissa asuvilla vanhuksilla on todettu kohtalaisen hyväksi.

Laura Kimari, Hammaslääkärilehti 8/2020

Lähde: Zhang J, Sardana D, Li KY, Leung KCM, Lo ECM. Topical Fluoride to Prevent Root Caries: Systematic Review with Network Meta-analysis. J Dent Res 2020; 99(5): 506–13.

Uutisen asiantuntijatarkastajana on toiminut professori Leo Tjäderhane Helsingin ja Oulun yliopistoista.

Artikkelin tila:
Julkinen
Laura Kimari
Pääkategoria:
Kainalojutun teksti: