Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Korota purentaa varovasti

Korota purentaa varovasti

Kuluneen purennan korottaminen on keino helpottaa proteettista hoitoa. HLT, EHL Panu Rantonen muistuttaa, että purennan korotus ei ole dysfunktion hoitoa, mutta joskus päästään tältäkin kannalta hyvään tulokseen. Dysfunktiopotilaiden kohdalla on tärkeää muistaa, että alkutilaan on vaikea palata takaisin.

Hoidon indikaationa voi olla tilan tekeminen proteettiselle hoidolle, purennan vertikaalinen korjaaminen, purentatasojen korjaaminen, traumaattisen purennan eliminoiminen sekä esteettiset syyt. Hampaiden kulumisen taustalla voi olla mm. dieetti, refluksitauti tai bruksaus. Rantonen korostaakin anamneesin merkitystä.
– Potilas kertoo sinulle usein diagnoosin, jos annat hänen kertoa.  
Preproteettisen hoidon merkitystä ei pidä unohtaa, ja Rantosen mukaan hoitojen järjestystä voidaan muuttaa vain perustelluista syitä. Kulumisen syy pitäisi myös hoitaa.

Hoidon tarvetta tulee aina arvioida yksilöllisesti ikä ja terveydentila huomioiden sekä muistaen, että osa hampaiden kulumisesta on normaalia. Kunkin potilaan kohdalla tulee arvioida purennan aiheuttamat haitat ja informoida potilasta, mitä seurauksia on hoidosta ja hoitamatta jättämisestä. Tutkimusten mukaan hoidon aiheuttamat haitat, kuten kipu, ovat usein vähäisiä ja lyhytaikaisia.

Purennan korottaminen on aina vaativa haaste kliinikolle, ja harkinta sekä hyvä suunnittelu auttavat tekijäänsä. Minimaalisella korottamisella päästään yleensä parhaaseen tulokseen.  Korotusta voidaan tehdä tutkimusten mukaan kuitenkin jopa 5 mm saakka. Hampaiden kulumisen, hampaiston kompensaatioiden, pehmytkudosten ja muiden purennallisten tekijöiden lisäksi tulisi huomioida myös fonetiikka, joskaan aina ei pystytä tekemään ideaalista ratkaisua  esim. s- ja r-äänteiden tueksi.  

Rantosen mukaan kiinteä protetiikka on suositeltavaa purennan korotuksessa, vaikka hoito on usein kallista ja seula erikoissairaanhoitoon hyvin tiukka. Irtoprotetiikasta ja erilaisista hoitomuotojen yhdistelmistä löytyy vaihtoehtoisia ratkaisuja. Dysfunktion hoidossa Rantonen kehottaa käyttämään ensisijaisesti esim. purentakiskoa ja fysioterapiaa.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 9/2014

Lähde: HLT, EHL Panu Rantosen luento Vaihtoehtoja purennan korottamiseen TKHLY:n kesäluentopäivillä 12.6.2014.