Kotimaiset tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Kotimaiset tiedeuutiset / Vangeilla paljon reikiä, mutta vähän iensairauksia

Vangeilla paljon reikiä, mutta vähän iensairauksia

Liisa Suominen muistuttaa, että vankien väkivalta- ja tapaturmatausta on tärkeä huomioida vastaanotolla, (Kuva: iStock)

Suun ja hampaiden vaivat ovat yleisiä suomalaisvangeilla. Vangeilla on ikäänsä nähden reikiintyneet hampaat, ja he hakeutuvat hammashoitoon yleensä hammassäryn takia. Näin kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Rikosseuraamuslaitoksen ja Vankiterveydenhuollon yksikön yhteinen Vankien terveys ja hyvinvointi 2023 -tutkimus (Wattu IV).

Wattu IV -kyselytutkimuksessa oli mukana yli 500 vankia. Suunterveys oli nyt ensimmäistä kertaa laajemmin mukana vankien Wattu-tutkimuksessa. Lisäksi vangeista 311:lle tehtiin suun kliininen tutkimus ja tämän tutkimuksen perusteella vielä PTG-tutkimus 211:lle. Kysymykset ja tutkimusprotokolla noudattivat aiempia THL:n väestötutkimuksia, mikä mahdollisti vankien terveydentilan vertailun muuhun väestöön.

Tutkimus osoitti, että vangeilla on pitkäaikaissairauksia enemmän kuin muulla väestöllä, heikompi suunterveys ja yleisesti päihdeongelmia. Vangeista 60 % koki suun ja hampaiden terveyden huonoksi tai keskitasoiseksi. Vastaava prosenttiosuus aikuisväestöllä oli 45 % FinTerveys 2017 -tutkimuksessa. Lähes 70 % vangeista kertoi kokeneensa hammassärkyä tai suun vaivoja viimeisen vuoden aikana, mikä oli puolet enemmän kuin muulla väestöllä. Suhteutettuna vankien ikään heillä oli poikkeuksellisen paljon paikattuja hampaita – jopa yhdeksällä kymmenestä. Yli puolelta vangeista löytyi vähintään yksi reikiintynyt hammas. Isolla osalla vangeista oli myös tapaturmiin (41 %) tai väkivaltaisuuksiin (32 %) liittyviä vaurioita suussaan.

– Väkivalta- ja tapaturmatausta sekä niiden aiheuttamat vauriot on tärkeä huomioida vastaanotolla, palvelujen järjestämisessä ja hoitoon ohjauksessa, toteaa professori Liisa Suominen.

Jopa 90 prosentille vangeista päihteiden käytöstä oli tullut jossain vaiheessa elämää ongelma. Vanhemmilla vangeilla päihdeongelmat liittyivät erityisesti alkoholiin, nuorilla lisääntyvästi huumeisiin. Kaksi kolmasosaa vangeista kertoi käyttäneensä huumeita, lääkkeitä tai muita aineita päihtymistarkoituksessa limakalvoille annosteltuna.

Syventyneitä ientaskuja löytyi noin kolmannekselta vangeista. Yllättävää oli se, että hampaiden kiinnityskudosten kunto oli suhteellisen hyvä ja iensairauksien hoidontarve oli pienempää kuin muulla väestöllä. Tämä siitä huolimatta, että tupakointi oli hyvin yleistä. Tutkijat arvoivat, että syventyneiden ientaskujen vähäinen määrä muuhun väestöön verrattuna saattoi johtua siitä, että vangeilta oli poistettu paljon hampaita ja he olivat kohtuullisen nuoria.

Monelle vangille oli kasautunut sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia muuta väestöä enemmän. Noin neljännes vangeista oli sosiaali- ja terveyspalvelujen suurkäyttäjiä myös vankilan ulkopuolella. Edellisten 12 kuukauden aikana hammashoidossa oli käynyt 71 % vangeista, mikä ei määränä kuitenkaan eronnut muusta väestöstä. Yli puolella vangeista edellisen hammashoitokäynnin syynä oli ollut hammassärky. Suunterveyspalvelujen tarve oli suurta, mutta haasteena olivat esimerkiksi hoitojonot, hammashoitopelko (37 %) sekä aiemmat huonot kokemukset ja epäasiallinen kohtelu hoitopaikassa (11 %).

– Tutkittavaa on vielä paljon. Meillä on koossa vankien suunterveydestä rikas aineisto, joka herättää paljon mielenkiintoisia kysymyksiä. Aineiston pohjalta tulisi tutkia esimerkiksi päihteiden käytön merkitystä suunterveyteen ja syitä iensairauksien vähäisempään määrään, painottaa Suominen.

Syvällisempää analyysiä ­tekemään haetaan aiheesta kiinnostunutta väitöskirjatutkijaa. Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä professori Liisa Suomiseen.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 12/2023

Lähteet:
Leppänen E, Raittio E, Suominen L, Huumonen S, Kinos-Jehkonen M, Rautanen M. Suunterveys ss. 77–89. Raportissa: Rautanen M, Harald K, Tyni S (toim.). Vankien terveys ja hyvinvointi 2023. Wattu IV -vankiväestötutkimus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Raportteja 007/2023, PunaMusta Oy, Helsinki 2023.
Professori Liisa Suomisen haastattelu 25.9.2023.
Tutkimus: Vangeilla on Suomessa useita samanaikaisia sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia, kuten päihdehäiriöitä, infektiotauteja ja yksinäisyyttä. Tiedote 21.9.2023, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.