Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Ksylitoli aiheuttaa ani harvoin ripulia

Ksylitoli aiheuttaa ani harvoin ripulia

Ksylitoli aiheuttaa ani harvoin ripulia

Vastoin yleistä oletusta ksylitolin käytön haittavaikutukset näyttäisivät olevan hyvin vähäisiä. Ainoa tutkimuksissa todettu haittavaikutus oli laksatiivisuus, jota ei kuitenkaan aina pystytty yhdistämään suoraan ksylitoliin. Näin todetaan tuoreessa Miika Kiisken syventäviin opintoihin liittyvässä kirjallisuuskatsauksessa.

Ksylitoli on todettu tutkimuksissa turvalliseksi, mutta sen potentiaali esimerkiksi mahavaivojen aiheuttajana liittyy ksylitolin imeytymiseen. Ksylitoli kuuluu polyoleihin eli sokerialkoholeihin, jotka voivat suurina yli 20 gramman kerta-annoksina aiheuttaa osmoottista ripulia. Ksylitoli imeytyy suolistossa myös hitaammin kuin glukoosi, mutta alle 20 g:n kerta-annokset imeytyvät terveillä aikuisilla kokonaan. Elimistön tiedetään myös adaptoituvan hyvin nautitun ksylitolin määrään.

Tuoreessa kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin ksylitolin mahdollisia haittavaikutuksia ja niiden yleisyyttä lapsilla ja nuorilla. Ksylitolin haittavaikutuksia ei ole raportoitu systemaattisesti ennen 2000-lukua tehdyissä tutkimuksissa, eikä niitä huomioida vieläkään kaikissa aiheeseen liittyvissä tutkimuksissa. Katsaukseen otettiin mukaan 33 2000-luvulla tehtyä tutkimusta, joissa tutkittavat henkilöt olivat alle 18-vuotiaita. Päivittäiset ksylitoliannokset vaihtelivat 0,25–15,6 g:n välillä ja tutkimusten kesto 2 viikosta 3 vuoteen. Ksylitoli- ja muissa ryhmissä oli mukaan yhteensä 7 742 tutkittavaa.

Kaikkiaan 10 tutkimuksessa ei mainittu minkäänlaisia haittavaikutuksia. Yhteensä 18 tutkimuksessa niitä kysyttiin, mutta ei havaittu. Ainoastaan viidessä tutkimuksessa nousi esille erilaisia vatsavaivoja. Haittavaikutuksia oli kaikkiaan 30:llä eli 0,39 %:lla kaikista tutkittavista. Heistä 10 henkilöä kuului nk. ksylitoliryhmiin, jolloin haitat mahdollisesti liittyivät ksylitolin käyttöön.

Tutkijoiden mukaan laksatiivisuus ei näyttäisi olevan ongelma ksylitolin käytössä lapsilla ja nuorilla. Kohtuullinen ksylitolin käyttö (3–8 g / päivä jaettuna useampaan annokseen) on turvallista ja suositeltavaa lapsille ja nuorille.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 9/2017

Lähde: Kiiski M. Ksylitolin vaikutukset mahasuolikanavan toimintaan alle 18-vuotiailla. Syventävien opintojen kirjallinen työ. Turku: Turun yliopisto; 2017.