Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Lähes jokaisesta viisaudenhampaasta löytyy sairauden merkkejä

Lähes jokaisesta viisaudenhampaasta löytyy sairauden merkkejä

Lähes jokaisesta viisaudenhampaasta löytyy sairauden merkkejä

Lähes kaikissa aikuisten suista löytyvissä viisaudenhampaissa – puhjenneissa ja puhkeamattomissa – oli merkkejä jonkinlaisesta hammassairaudesta tai patologisesta tilasta. Viisaudenhampaita puolestaan löytyy lähes puolelta aikuisista, kertoo suomalaistutkimus.

Tutkijat tarkastelivat 30-vuotiaiden ja sitä vanhempien suomalaisaikuisten viisaudenhampaiden kuntoa. Tulokset pohjautuivat Terveys 2000 -poikkileikkaustutkimuksen aineistoon. Nyt tehdyssä tutkimuksessa analysoitiin uudelleen 6 005 aikuisen viisaudenhampaiden radiografiset ja kliiniset tiedot. Osallistujista 46 % oli miehiä ja 54 % naisia.

Kaikkiaan 47 prosentilla tutkituista oli jäljellä yksi tai useampi viisaudenhammas tai osa siitä. Viisaudenhampaita löytyi useammin miehiltä kuin naisilta ja enemmän alaleuasta. Puolet tutkimuksessa analysoiduista viisaudenhampaista oli nuorimpien ikäryhmään (33–44 v.) kuuluvilla. Kun tulokset yleistetään koko Suomen aikuisväestöön, 47 prosentilta suomalaisista voidaan löytää viisaudenhampaan sairauden merkkejä, mutta peräti 97 prosentilta sellaisista suomalaisista, joilla on viisaudenhammas.

Yleisin löydös oli karies ja/tai korjattu karies, joita löytyi 68 prosentista puhjenneista viisaudenhampaista. Seuraavaksi yleisin ongelma oli viereisen molaarin syventynyt ientasku, joka liittyi tavallisemmin puhjenneeseen viisaudenhampaaseen kuin puhkeamattomaan. Muut patologiset löydökset, kuten tuumorit, perikoroniitti ja kystat, esiintyivät tavallisemmin osittain puhjenneiden viisaudenhampaiden yhteydessä.

Yleinen ongelma oli myös puhjenneiden ja osittain puhjenneiden viisaudenhampaiden ylipuhkeaminen. Kun viisaudenhampaiden edellä esitettyyn sairaustaakkaan liitettiin vielä puhkeamattomuus ja jäännösjuuret, jopa 89 %:ssa viisaudenhampaista oli vähintään yksi sairauden merkki.

Tutkimuksen mukaan eniten sairauden merkkejä oli puhjenneissa viisaudenhampaissa (82 %), seuraavaksi eniten osittain puhjenneissa (74 %) ja vähiten puhkeamattomissa (33 %). Tutkijat arvioivatkin, ettei kokonaan puhkeamattomien viisaudenhampaiden poistolla tämän tuloksen valossa olisi yhtä kiire kuin osittain puhjenneiden ja täysin puhjenneiden hampaiden poistolla. Suussa näkyvissä olevat viisaudenhampaat puolestaan vaativat erityisen hyvää suuhygieniaa, jotta tavallisimmat suun sairaudet pystytään pitämään kurissa. Tutkijat myös muistuttavat, etteivät kaikki havaitut ongelmat tarvitse hoitoa.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 10/2017

Lähde: Ventä I, Vehkalahti MM, Huumonen S, Suominen AL. Signs of disease occur in the majority of third molars in an adult population. Int J Oral Maxillofac Surg 2017. Julkaistu verkossa 16.8.2017.