Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Laktobasillit ja karies viihtyvät samoissa suissa

Laktobasillit ja karies viihtyvät samoissa suissa

Laktobasillit ja karies viihtyvät samoissa suissa

13.8.2020 klo 11:15

Lapsen vaikea-asteinen karies on selkeästi yhteydessä tiettyjen laktobasillien ja mutans-streptokokkien esiintyvyyteen syljessä. Näin todetaan Caries Research -lehdessä julkaistussa japanilais-thaimaalaisessa kliinisessä poikkileikkaustutkimuksessa.

Sekä mutans-streptokokkien että laktobasillien on todettu olevan yhteydessä lasten kariekseen. Streptokokkeihin verrattuna laktobasillien kolonisaatiosta ja kariekseen liittyvistä lajeista on vielä vähän tutkimustietoa. Laktobasilleilla ei ole myöskään todettu mikrobien kariogeenisyyteen liittyvää kykyä tarttua hampaan pintaan kuten streptokokeilla. Nyt tehty tutkimus pyrki selvittämään, mitä laktobasillilajeja lapsilta löytyy, mitkä ovat yleisimpiä lajeja, liittyvätkö laktobasillit karieksen esiintyvyyteen ja millainen on niiden kyky sitoutua kollageeniin.

Tutkimuksessa oli mukana 139 iältään 3–4-vuotiasta thaimaalaista päiväkotilasta, jotka eivät olleet saaneet antibioottihoitoja. Näytteet kerättiin aamupäivällä siten, että hampaita ei ollut harjattu aamulla. Lapsilta otettujen sylkinäytteiden bakteereja monistettiin ja analysoitiin polymeraasiketjureaktio (PCR) -tekniikan sekä monilokussekvenssoinnin (MLST) avulla.

Kaikkiaan 82 %:lla lapsista oli mutans-streptokokki-bakteereja, 45 %:lta löytyi laktobasilleja. Laktobasillien määrä oli kolminkertainen niiden lasten sylkinäytteissä, joilla oli karieksen vaurioittamia hampaita, verrattuna kariesvapaisiin lapsiin. Tutkimuksen mukaan lapsilla (42 %), joilla oli sekä mutans-streptokokkeja että laktobasilleja syljessä, oli merkitsevästi enemmän vaikea-asteista kariesta ja ylipäätään kariesvauriota kaikilla mittareilla mitattuna kuin muilla. Näistä lapsista 70–80 %:lla oli yli viisi kariesvaurioita, kun muista lapsista vaikea-asteisesta karieksesta kärsi alle viidennes.

Yleisin laktobasilli oli L. fermentum, jota löytyi 40 lapsen näytteestä joko yksin tai muiden laktobasillien kanssa. Myös L. casei/paracaseita löytyi runsaasti. MLST-tekniikalla ei todettu minkään L. fermentum -kannan liittyvän karieksen esiintyvyyteen. Samassa koulussa ja luokassa lapsilla oli identtisiä kantoja.

Laktobasillit lisääntyvät nopeasti kariekselle suotuisissa olosuhteissa ja edistävät samalla karieksen kehittymistä. Laktobasillien sitoutuminen kollageeniin osoittautui kuitenkin heikoksi.

Kiinnostavan joukon muodostivat lapset, joilla ei ollut kariesta eikä mutans- streptokokki-bakteereja, mutta heidän näytteissään oli laktobasilleja. Tutkituista lapsista 41 oli kariesvapaita ja viidesosalta heistä löytyi laktobasilleja. Tutkijoiden mukaan osa laktobasilleista voikin toimia mutans-streptokokkien estäjinä ja olla näin ehkäisemässä vaurioiden syntyä.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 9/2020

Lähde: Lapirattanakul J, Nomura R, Okawa R, Morimoto S, Tantivitayakul P, Maudcheingka T, ym. Oral Lactobacilli Related to Caries Status of Children with Primary Dentition. Caries Res 2020; 1–11. Julkaistu verkossa 1.4.2020.

Tiedeuutisen asiantuntijana on toiminut professori emerita, EHL Vuokko Anttonen.

Artikkelin tila:
Julkinen
Annika Nissinen
Pääkategoria:
Kainalojutun teksti: