Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Leikkauskomplikaatiot pään ja kaulan alueen syövissä ennustavat pahaa

Leikkauskomplikaatiot pään ja kaulan alueen syövissä ennustavat pahaa

Leikkauskomplikaatiot pään ja kaulan alueen syövissä ennustavat pahaa

18.3.2019 klo 09:30

Pään ja kaulan alueen syöpien leikkaushoitoon liittyvät komplikaatiot, erityisesti ei-kirurgiset komplikaatiot, vaikuttavat huomattavasti potilaiden elämänlaatuun ja ennustavat usein varhaisempaa kuolemaa, todetaan 1.3.2019 Oulun yliopistossa väitelleen LL Sanna Lahtisen tuoreessa väitöstutkimuksessa. Niillä potilailla, jotka toipuvat ilman komplikaatioita, elämänlaatu taas on melko hyvä.

Lahtinen selvitti väitöstutkimuksessaan pään ja kaulan alueen syöpien mikrovaskulaarikielekekirurgian tuloksia – esimerkiksi leikkauksen jälkeisten komplikaatioiden esiintyvyyttä sekä niiden vaikutusta elämänlaatuun ja pitkäaikaiskuolleisuuteen. Tutkimuksessa oli mukana 146 Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuosina 2008–2016 leikattua potilasta.

Leikkauksen jälkeisiä kirurgisia komplikaatioita esiintyi yli 60 %:lla potilaista, mikä vastaa muista tutkimuksista saatuja lukuja. Yleisin ei-kirurginen komplikaatio oli keuhkokuume; yleisiä olivat myös sydäninfarkti ja sepsis. Ei-kirurgiset leikkauskomplikaatiot johtuivat usein potilaaseen liittyvistä syistä, esimerkiksi alkoholismista. Ei-kirurgisten komplikaatioiden ohella pitkäaikaiskuolleisuuden tilastollisia riskitekijöitä olivat tutkimuksen mukaan miessukupuoli, alipaino ja kohonnut anestesiariskiluokka.

Elämänlaatu arvioitiin tutkimuksessa haastattelemalla 53 potilaalta, jotka oli leikattu vuosina 2013–2016. Ilman komplikaatioita toipuneiden elämänlaatu oli verrattavissa väestön keskivertoarvoihin, kun taas komplikaatioita saaneiden potilaiden elämänlaatu oli huono.

Tutkimukseen osallistuneista potilaista vajaat 43 % oli kuollut vuoden 2016 loppuun mennessä. Lähes kolmella neljästä kuolema johtui syövästä, jota oli hoidettu.

Uusi pään ja kaulan alueen syöpäkasvain todetaan Suomessa vuosittain noin 700 henkilöllä. Sijaintinsa takia nämä kasvaimet vaikuttavat merkittävästi elintärkeisiin toimintoihin kuten nielemiseen, syömiseen, puhumiseen ja hengittämiseen. Näissä syövissä kasvaimen poistaminen leikkauksella on edelleen tärkein hoitomuoto. Laajoissa kasvaimenpoistoleikkauksissa syntyy suuria kudospuutoksia, joiden korjaamiseen käytetään mikrovaskulaarikielekkeitä. Tämä tarkoittaa, että poistettu kudos korvataan muualta kehosta – yleensä kädestä tai jalasta – irrotetulla kudospalalla.

Väitöstutkimuksessa todetaan, että koska potilaiden elämänlaatuun ja ennusteeseen näyttävät vaikuttavan erityisesti potilaaseen liittyvät riskitekijät, kuten elämäntavat, ovat oikea potilasvalinta ja yksilöllisen hoitosuunnitelman laatiminen riskipotilaille hyvin tärkeitä.

Lähteet:
Oulun yliopiston tiedote Komplikaatiot vaikuttavat potilaiden elämänlaatuun ja pitkäaikaiskuolleisuuteen pään ja kaulan alueen syöpäkirurgian jälkeen. Julkaistu verkossa 22.2.2019.

Lahtinen S. Complications, quality of life and outcome after free flap surgery for cancer of the head and neck. Väitöskirja. Oulu: Oulun yliopisto; 2019.

Artikkelin tila: 
Julkinen
Laura Kimari
Pääkategoria: 
Alakategoria: