Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Lihasperäinen TMD-kipu tuplaa jännityspäänsäryn riskin

Lihasperäinen TMD-kipu tuplaa jännityspäänsäryn riskin

Lihasperäinen TMD-kipu tuplaa jännityspäänsäryn riskin

18.6.2021 klo 09:00
Kuvituskuva: 
https://www.hammaslaakarilehti.fi/sites/default/files/istock-paakipu_tmd_web.jpg

Purentaelimistön toimintahäiriöihin (TMD) liittyvän kivun mekanismi määrittää sen vaikutusta erityyppisiin vakaviin päänsärkyihin, kertoo suomalainen seurantatutkimus. TMD-kipu ei vaikuta juurikaan migreenin todennäköisyyteen. Jännityspäänsäryllä ja lihasperäisellä TMD-kivulla on puolestaan selkeä yhteys.

TMD-kipujen merkityksestä vakavia päänsärkyjä ennustavana tekijänä on ollut vähän näyttöä. Suomalainen seurantatutkimus pyrkikin selvittämään, vaikuttaako TMD-peräinen kipu migreenin ja jännityspäänsäryn esiintymiseen. Aineisto koottiin Terveys 2000- ja Terveys 2011 -väestötutkimuksista, ja mukaan valikoituivat ne vastaajat, jotka olivat mukana TMD-tutkimuksissa seurannan alussa sekä osallistuivat vakavia päänsärkyjä selvittäneeseen ”Migreenitutkimukseen” seurannan lopussa (n = 530). Joukkoa analysoitiin kahtena ryhmänä: toisen ryhmän muodostivat seurannan alussa migreeniä sairastamattomat 345 vastaajaa ja toisen jännityspäänsärkyä sairastamattomat 464 vastaajaa. Lisäksi huomioitiin muita taustatekijöitä, kuten ikä, sukupuoli, koulutus, painoindeksi ja tulehduskipulääkkeiden käyttö.

Tutkimuksen mukaan lihaperäisten TMD-kipujen ja migreenin välillä ei näyttäisi olevan yhtyettä. Nivelperäiset TMD-vaivat lisäsivät kuitenkin hieman migreenin todennäköisyyttä seurannan lopussa. Sen sijaan niillä vastaajilla, jotka kärsivät lihasperäisestä TMD-kivusta seurannan alussa, oli kaksikertainen riski saada jännityspäänsärkyä verrattuna niihin, joilla ei ollut lihasperäistä TMD-kipua seurannan alkaessa. Nivelperäinen TMD-kipu ei puolestaan näyttänyt lisäävän jännityspäänsärkyä.

– Tutkimuksen tulokset voisivat viitata siihen, että TMD-kivun ja päänsärkyjen – varsinkin lihasperäisen TMD-kivun ja jännityspäänsäryntapauksessa – samanaikainen huomiointi ja hoito voisivat parantaa näiden kiputilojen hoitotuloksia, pohtivat artikkelin kirjoittajat.

TMD-kipujen ja erityyppisten vakavien päänsärkyjen välillä näyttäisi olevan ristiriitaisiakin yhteyksiä. Tämä viittaisi erilaisiin tautimekanismeihin. Vaikutusmekanismeja tulisi tutkijoiden mukaan selvittää laajemmissa lisätutkimuksissa.

Lähde: Ashraf J, Närhi M, Suominen AL, Zaproudina N, Saxlin T. Temporomandibular-disorder-related pain as a predictor of severe headaches. Community Dent Oral Epidemiol 2021. doi: 10.1111/cdoe.12654. Julkaistu verkossa 7.5.2021.

Artikkelin tila: 
Julkinen
Annika Nissinen
Pääkategoria: 
Alakategoria: