Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Mikä on välittäjäaineiden rooli kivun kokemisessa?

Mikä on välittäjäaineiden rooli kivun kokemisessa?

Hammaslääketieteen tutkijat ovat tehneet viime vuosikymmeninä merkittäviä läpimurtoja kasvojen ja suun alueen kiputilojen monimuotoisuuden tunnistamisessa, diagnosoinnin tarkentamisessa sekä kivun taustalla olevien mekanismien löytämisessä. Tutkimus on avannut tien yhä parempiin kivun hoito- ja hallintamenetelmiin.

Akuutin ja kroonisen kasvokivun tutkimuksissa on viime vuosina usein keskitytty aivorungon rooliin kivun välittämisessä ja säätelyssä.  Tulokset ovat tuoneet paljon uutta tietoa erilaisten kasvokipujen mekanismeista.  Samaan aikaan on tutkittu intensiivisesti myös kivun välittäjäaineita.

Pidetään mahdollisena, että aivojen välittäjäaineilla on merkitystä myös kivun kokemisessa, ei vain sen välittymisessä. Mm. tätä aihetta tutkii Toronton yliopiston professori Barry J. Sessle tutkimusryhmänsä kanssa. Sesslen ryhmä selvittää esim. aminohappoihin kuuluvan L-glutamaatin osuutta kipuviestien välittäjänä. Glutamaatilla on merkittävä rooli myös lukuisten muiden fysiologisten prosessien säätelijänä.

Nykyisin tiedetään, että aisti-informaatiota keskushermostoon vievät primaariset hermosäikeet reagoivat useisiin välittäjäaineisiin, ja lihasten kipureseptorit reagoivat mm. juuri glutamaattiin. Reagoinnissa on sukupuolten välisiä eroja. Lihakseen ruiskutettuna glutamaatti aiheuttaa kipua, jonka naiset tuntevat voimakkaampana kuin miehet ja myös laajemmalla alueella.

Professori Sesslen ryhmän alustavat tutkimustulokset ovat lupaavia. Ne antavat viitteitä siitä, mihin suuntaan kipututkimusta voidaan jatkossa viedä ja miten kipua voidaan hallita ääreishermostoon vaikuttamalla, ilman keskushermostollisia vaikutuksia. Ensimmäisiä tutkimustuloksia voidaan odottaa julkaistavan jo tulevan vuoden kuluessa.

Professori Sessle on yksi kansainvälisesti tunnetuimpia hammaslääkäritutkijoita. Hänen arvostustaan sekä kivun että yleensä hammaslääketieteen tutkijana osoittaa se, että hän on toiminut sekä Kansainvälisen kivuntutkimusyhdistyksen (IASP) että IADR:n puheenjohtajana. Sessle vieraili Suomessa tämän vuoden maaliskuussa. Vierailunsa aikana hän puhui ajankohtaisesta tutkimuksesta Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry:n Kasvokivun hoito moniammatillisena yhteistyönä -koulutuksessa Helsingissä sekä Apollonia Symposiumissa Tampereella.

Eija Riitakorpi, Apollonia