Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Osteoporoosin synnyn ytimessä on Wnt16-geeni

Osteoporoosin synnyn ytimessä on Wnt16-geeni

Ikääntymiseen liittyvä osteoporoosi on maailmanlaajuinen kansaterveydellinen ja -taloudellinen ongelma. Jopa noin neljännes lonkkamurtuman saaneista yli 80-vuotiaista menehtyy murtuman aiheuttamiin seurannaisvaikutuksiin. Tästä huolimatta erityisesti raajojen luiden haurastumiseen liittyvät solutason mekanismit tunnetaan huonosti.

Kansainvälinen tutkimusryhmä, jossa oli mukana Turun ja Oulun yliopiston tutkijoita, havaitsi kaksi vuotta sitten Wnt16-geenin olevan yhteydessä luiden murtumariskiin ja luun lujuuteen sekä hiirimallissa että ihmisellä. Nyt ryhmä on onnistunut selvittämään mekanismin, jolla Wnt16-geenin tuottama proteiini säätelee luun lujuutta. Wnt16-proteiini syntyy osteoblasteissa, ja se estää luuta hajottavien osteoklastien kypsymistä ja toimintaa. Hiirimallissa kyseisen geenin toiminnan poisto haurastuttaa luita ja aiheuttaa jopa spontaaneja raajojen luiden murtumia. Tutkijat olettavat, että luun lujuuteen vaikuttava mekanismi on samankaltainen myös ihmisessä.

Nyt tutkimusryhmällä on käytössään jo useita hiirimalleja. Yhdessä soluviljelmissä tehtävien tutkimusten kanssa nämä hiirimallit auttavat ratkomaan osteoporoosin ongelmaa eteenpäin sekä edistämään lääkekehitystä.

Osteoporoosilla on merkitystä myös suunterveydelle, sillä se vaikuttaa leukaluihin – esimerkiksi niiden murtuma-alttiuteen. Osteoporoosi ja siihen liittyvät muutokset luussa näyttävät nykytiedon mukaan olevan yhteydessä myös parodontiittiin ja hampaiden menettämiseen.

Laura Kimari, Hammaslääkärilehti 13/2014

Lähde: Movérare-Skrtic S, Henning P, Liu X, Nagano K, Saito H, Börjesson AE. ym. Osteoblast-derived WNT16 represses osteoclastogenesis and prevents cortical bone fragility fractures. Nat Med. Julkaistu verkossa 12.10.2014.