Kotimaiset tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Paikalliseen ja laaja-alaiseen TMD-kipuun liittyvä päänsärky helpottuu purentakiskohoidolla

Paikalliseen ja laaja-alaiseen TMD-kipuun liittyvä päänsärky helpottuu purentakiskohoidolla

Paikalliseen ja laaja-alaiseen TMD-kipuun liittyvä päänsärky helpottuu purentakiskohoidolla

11.3.2022 klo 06:30
Kuvituskuva:
https://www.hammaslaakarilehti.fi/sites/default/files/istock-purentakisko_web.jpg

Purentakiskohoito vähensi päänsäryn intensiteettiä ja frekvenssiä riippumatta siitä, oliko lihasperäisestä TMD:stä kärsivällä potilaalla paikallinen tai laaja-alainen kipu.

Päänsärky on hyvin yleinen oire TMD-potilailla. Aiempien tutkimusten mukaan etenkin lihasperäinen TMD voi kaksinkertaistaa päänsäryn riskin.

Primaaripäänsäryn ja TMD-peräisen päänsäryn taustalla olevat mekanismit ovat hyvin samankaltaisia, ja oireet voivatkin viitata molempiin. Tutkimusten mukaan TMD-kipu voi lisätä primaaripäänsärkyä ja päinvastoin.

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että TMD:n hoito helpottaa päänsärkyä. Nyt tehdyn tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella purentakiskohoidon vaikutusta päänsärkyyn potilailla, jotka kärsivät joko paikallisesta tai laajaa-alaisesta lihasperäisestä TMD-kivusta.

Alkuperäinen aineisto, joka koostui 65 lihasperäisestä TMD-kivusta kärsivästä potilaasta, kerättiin 2005–2007 Turussa ja Ruotsin Malmössä. Potilaat satunnaistettiin kahteen ryhmään kahden erityyppisen purentakiskon, esivalmistetun relaksaatiokiskon ja stabilisaatiokiskon, vaikutuksia arvioineessa RCT-tutkimuksessa. Tutkimuksessa havaittiin, että molemmat kiskot olivat yhtä tehokkaita TMD-hoidon kannalta. Tämän tiedon pohjalta ryhmät yhdistettiin nyt käsiteltävässä tutkimuksessa, ja jaettiin kipupiirroksia hyväksikäyttäen uudestaan kivun sijainnin suhteen kahteen ryhmään. Ryhmä 1 koostui 26 potilaasta, jotka kärsivät paikallisesta TMD-kivusta (kasvot ja pää), ja ryhmä 2 koostui 39 potilaasta, joilla sen lisäksi oli myös kehon muilla alueilla ilmenevää laaja-alaista kipua. Purentakiskohoidon tuloksia arvioitiin 6 ja 10 viikon sekä 6 ja 12 kuukauden kohdalla päänsäryn frekvenssin ja intensiteetin osalta.

Tutkimuksen mukaan merkitsevä positiivinen muutos oli havaittavissa molemmissa ryhmissä jo kuuden viikon kohdalla. Tutkimuksen alussa ryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa päänsäryn frekvenssissä: 65 % paikallisen kivun ryhmän ja 77 % laaja-alaisen kivun ryhmän potilaista raportoi toistuvasta (1–15 kertaa/kk) tai jatkuvasta päänsärystä (> 15 kertaa/kk). Päänsäryn frekvenssi laski purentakiskohoidolla molemmissa ryhmissä merkitsevästi. Vuoden hoidon jälkeen vain 11 % paikallisen kivun ryhmästä ja 29 % laaja-alaisen kivun ryhmästä raportoi toistuvaa tai jatkuvaa päänsärkyä.

Päänsäryn intensiteettiä mitattiin asteikolla 0–10, ja se oli alussa keskimäärin tasolla 7 laaja-alaisen kivun ryhmässä ja tasolla 5 paikallisen kivun ryhmässä. Päänsäryn intensiteetti laski merkitsevästi molemmissa ryhmissä seurannan aikana. Vuoden kohdalla päänsäryn intensiteetti oli laskenut jopa viisi yksikköä laaja-alaisen kivun ryhmässä tasolle 2 ja paikallisen kivun ryhmässä tasolle 1.

Tutkimuksen mukaan purentakiskohoidolla on positiivinen vaikutus lihasperäisestä TMD-kivusta kärsivillä potilailla sekä päänsäryn intensiteetin että frekvenssin suhteen riippumatta siitä, onko kipu paikallista tai laaja-alaista. Laaja-alaisesta kivusta kärsivää potilasta hoidettaessa tulee kuitenkin olla valppaana, sillä osa näistä potilaista tarvitsee laajempaa ja joskus myös moniammatillista hoitoa.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 4/2022

Lähde: Doepel M, Le Bell Y, Liljeström MR, Vahlberg T, Nilner M. Oral appliance treatment reduces headache in myofascial TMD patients with localized and widespread pain. Journal of Craniomandibular Function 2021; 4 (13): 277–293.

Artikkelin tila:
Julkinen
Annika Nissinen
Pääkategoria:
Alakategoria: