Kotimaiset tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Palko hyväksyi BW-kuvantamiskriteeristön oireettomille potilaille

Palko hyväksyi BW-kuvantamiskriteeristön oireettomille potilaille

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) hyväksyi kriteeristön oireettomalle henkilölle karieksen varhaiseksi toteamiseksi tehtävälle Bitewing (BW)-röntgentutkimukselle. Palkon järjestämässä webinaarissa 9.12.2022 käytiin läpi kriteeristön valmistelua ja loppusyksyn lausuntokierroksen satoa. Kriteerit hyväksyttiin 15.12. Kriteeristö tulee voimaan 1.2.2023.

Lähtökohtaisesti karieksen varhainen diagnosoiminen ja pysäytyshoito voivat auttaa välttämään paikkaushoitoa ja jopa juurihoitoa. Koska näönvaraisella tutkimuksella ei aina pystytä havaitsemaan dentiiniin asti ulottuvaa kariesta, tarvitaan lisämenetelmiä. Ensisijaisesti diagnosointi tulee tehdä muilla kuin säteilyaltistusta aiheuttavilla tutkimuksilla (esim. kuituvalo). BW-kuvantamisen tarvetta tulee arvioida myös aina yksilölliseen kariesriskiin perustuen.

Keskeistä nyt hyväksytyissä kriteereissä on se, että kolmen oikeutuskriteerin tulee toteutua samanaikaisesti. BW-röntgentutkimus oireettomalle henkilölle on oikeutettu, kun
1) se on tarpeen hammaslääkärin tekemän suun terveydentilan arvion perusteella ja
2) hampaistossa on yksi kiilteen läpäissyt tai useita eteneviä kariesvaurioita taikka henkilöllä on useita kariekselle altistavia riskitekijöitä ja
3) edellisestä vastaavasta tutkimuksesta on kulunut vähintään yksi vuosi.

Palko painottaa, että kriteeristö koskee nimenomaan oireettomia potilaita – esimerkiksi särkytilanne on eri asia. Oireettomien potilaiden seulonta BW-kuvilla ei ole oikeutettua, sillä tutkimusten mukaan matalan riskin potilasryhmissä seulontakuvantamisesta ei ole hyötyä. Seulontatutkimukset perustuvat myös aina seulonta-asetukseen.

Kriteeristön perusteita on avattu valmistelumuistiossa. Siinä todetaan muun muassa, että myös parodontologiset löydökset, kuten marginaalisen luurajan kulku, tulee arvioida ja kirjata.

Seuraavaksi Palkon kuvantamistutkimusten jaosto valmistelee kriteeristöä tekonivelleikkaukseen menevien potilaiden panoraamakuvantamisesta infektiofokusten löytämiseksi.

Kiinnostavana taustamateriaalina on Suomen Artroplastiayhdistyksen laatima suositus, jonka mukaan hammastarkastuksen puuttuminen ei olisi kontraindikaatio tekonivelleikkaukselle. Palkossa panoraamakuvantamiseen haetaan nyt näyttöön perustuvaa tietoa.

Palkolla on säteilylakiin pohjautuva mandaatti laatia tutkittuun tietoon pohjautuvia kriteeristöjä oireettomien henkilöiden röntgentutkimuksien oikeutuksesta. Kuvantamistutkimusten oikeutuksen perusteet tulevat laista, mutta Palkon kriteerit voivat tarkentaa ja rajata oikeutusta.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 1/2023

Lähde: Palkon webinaari oireettomalle henkilölle karieksen varhaiseksi toteamiseksi tehtävälle bitewing-röntgentutkimuksen kriteereistä 9.12.2022.