Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Palvelukäyttäjäprofiilit avuksi terveyspalvelujen räätälöimiseen

Palvelukäyttäjäprofiilit avuksi terveyspalvelujen räätälöimiseen

Mitä sosiaali- ja terveyspalveluja potilaille pitäisi tarjota? Osaavatko potilaat valita oikeanlaisen palvelun? Prof. Jari Vuoren mukaan Sote-uudistuksen onnistuminen vaatii erilaisten palvelukäyttäjien tunnistamista.

Eniten järjestelmää kuormittavat terveydestään piittaamattomat kuluttajat, jotka eivät ylläpidä terveyttään, mutta odottavat saavansa palveluja tarvittaessa. Itsehoidollisten palvelukäyttäjien ryhmä voisi puolestaan tulevaisuudessa vapauttaa julkisia ja yksityisiä resursseja niitä enemmän tarvitseville. Tämä mm. e-palveluja käyttävä ryhmä on osin vielä tunnistamaton. Myös yhteisöllisille palvelukäyttäjille tulisi löytää palvelumuotoja.
– Kansalaisten käyttäjäprofiilien tunnistus lisää palvelujen oikeudenmukaisempaa jakautumista, koska kaikkea ei tarjota enää kaikille, vaan palvelut räätälöidään käyttäjäprofiilien mukaisesti, tiivistää Vuori.

Tutkitusti palvelujen tarjonta lisää niiden käyttöä. Vuoren mukaan potilaat eivät osaa valita välttämättä "oikein", joten yksilöllinen palveluvalikon rajaaminen voisi  jakaa resurssit paremmin. Myös lääkärin työ olisi mielekkäämpää, jos hän voisi tarjota oikeaa palvelua, oikeaan aikaan ja oikein valitulle asiakkaalle.

Kansainvälinen PubPri-tutkimusryhmä selvitti kansalaisten asennetta terveyspalveluvalintoihin (väestöotos: 4860 suomalaista, 24008 englantilaista). Tutkijoiden mukaan käyttäjäprofiilit tukevat ajatusta henkilökohtaistetusta terveydenhoidosta, kun taas palvelu-uudistuksia tehdään usein huomioimatta kansalaismielipidettä, tutkittuja valintakriteerejä ja käyttäjäprofiileja. Tutkimuksen mukaan yli 40 prosentille kansalaisista terveellisten elämäntapojen edistäminen, itsepalvelu, e-palvelut ja yhteisöllisyys ovat aitoja vaihtoehtoja. Jossain määrin palveluiden tuottamisvastuuta voitaisiinkin siirtää kunnilta kansalaisille.
– Kansalaisilla tulisi olla nykyistä keskeisempi rooli kaikkien julkisten palvelujen tuottamisessa, Vuori toteaa.
Tämä purkaisi osaltaan kaksinapaista yksityinen–julkinen-asetelmaa.

Sote-palvelujen suunnittelu käyttäjäprofiileja ajatellen ja kansalaisvastuuta painottaen vaatii kuitenkin aikaa, sillä muutoksen tulisi tapahtua asenteissa ja ajattelumalleissa.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 2/2015

Lähde: Prof., akatemiatutkija Jari Vuoren luento Miksi potilas saa valita? Hyviä ja huonoja kokemuksia meiltä ja maailmalta Lääkäripäivillä 7.1.2015