Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Parodontiitin ja syöpäsairastuvuuden välillä tilastollinen yhteys

Parodontiitin ja syöpäsairastuvuuden välillä tilastollinen yhteys

Alustavat tutkimustulokset osoittavat, että kroonistuneet hammasinfektiot voivat lisätä syöpäsairastuvuutta. Ruotsalaisessa kohorttitutkimuksessa on löytynyt tilastollinen yhteys esim. parodontiitin ja rintasyövän välillä.

Suu ja hengitystiet ovat tärkein infektioportti elimistöön. Suussa elää valtava määrä mikrobeja, ja lähes jokainen kärsii hammasinfektiosta jossain vaiheessa elämäänsä. Moni voi sairastaa etenkin vähäoireista ja kroonistunutta parodontiittia tai hampaan juurenpään tulehdusta tietämättään. Parodontiitissa ientaskuja ja hampaita reunustavan infektoituneen kudoksen pinta-ala voi olla suurempi kuin 20 cm².

Hoitamaton, suuperäisten bakteerien aiheuttama infektio voi levitä verenkiertoon spontaanisti tulehtuneesta kudoksesta tai toimenpiteen yhteydessä. Patogeeniset suuperäiset bakteerit voivat levitä elimistöön myös jopa syömisen ja suun omahoidon yhteydessä. Tulehduksen leviämisen riski kasvaa selkeästi immuunivasteen alentuessa esim. tiettyjen sairauksien ja lääkehoidon vaikutuksesta. Suuperäiset bakteerit voivat pesiytyä myös muihin elimiin, kuten sydämeen ja valtimoiden seinämiin. Monet tutkimukset ovat osoittaneet kroonisten suuperäisten infektioiden, etenkin parodontiitin yhteyden vakaviin sairauksiin, kuten sydän ja verisuonisairauksiin.

Jopa 20 prosentissa tapauksista syövän syyksi paljastuu matala tulehdus. Tunnetuimpia esimerkkejä ovat helikobakteerin aiheuttama mahasyöpä ja papilloomavirusten aiheuttama kohdunkaulan syöpä. Nyt myös hammasinfektioiden ja syöpäsairastuvuuden välisestä tilastollisesta yhteydestä on löydetty tutkimuksissa alustavaa näyttöä. Ruotsalaisessa, lähes 30 vuotta käynnissä olleessa kohorttitutkimuksessa on havaittu parodontiitin ja syöpään sairastumisen välinen yhteys. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi naisilla, jotka olivat sairastaneet kroonista parodontiittia, oli jopa 2.36-kertainen riski sairastua rintasyöpään verrattuna naisiin, jotka eivät olleet sairastaneet parodontiittia. Parodontiitti liittyy tilastollisesti myös suun ja nielun syöpiin.

Tutkimustulokset ovat alustavia, eivätkä osoita syy-seuraussuhdetta. Lisätutkimusta tarvitaankin, ennen kuin hammasinfektioiden ja syövän synnyn välinen yhteys voidaan vahvistaa. Tutkimustietoa kaivataan muun muassa myös hyvin hampaansa hoitaneiden potilaiden osalta.

Useammassa aikaisemmassa tutkimuksessa on kuitenkin jo havaittu, että suun bakteerien yhteys suun ja nielun syöpiin voi syntyä pitkään jatkuneen runsaan alkoholin käytön myötä. Alkoholi muuttuu suun mikrobien avulla vahvasti karsinogeeniseksi asetaldehydiksi.

Hyvä suuhygienia voikin suojata syövän synnyltä niin paikallisesti kuin yleisestikin.

Annika Nissinen, Hamamslääkärilehti 14/2014

Lähde: Prof., ylilääkäri Jukka H. Meurmanin luento Aiheuttavatko hammasinfektiot jopa syöpää? Hammaslääkäripäivillä 20.11.2014.