Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Pelkistetyt tupakka-askit eivät houkuttele

Pelkistetyt tupakka-askit eivät houkuttele

Pelkistetyt tupakka-askit eivät houkuttele

16.6.2017 klo 10:00
Leipäteksti:

Pelkistetyt, logottomat tupakka-askit vähentävät Cochrane-katsauksen mukaan tupakoinnin houkuttelevuutta ja voivat vähentää tupakointia. WHO:n suositusta askien pelkistämisestä ollaan implementoimassa eri maissa Australian hyvien kokemusten siivittämänä.

WHO:n mukaan ehkäistävistä kuolinsyistä tupakointi pitää kärkisijaa maailmanlaajuisesti. Polttamisen haittavaikutukset näkyvät selkeästi myös suunterveydessä. Asiantutijanäkemyksen mukaan paras keino vähentää tupakointia on estää aloittaminen ja toisaalta tukea lopettamispäätöksiä. WHO suosittelee erilaisia pakkauksiin liittyviä keinoja vähentää tupakoinnin kiinnostavuutta: askien värin ja muodon standardisointi, pakkauksien terveysvaroitukset, logojen poistaminen askeista sekä tuotemerkkien kirjoittaminen määrätyllä fontilla, koolla ja värillä.

Cochrane-katsaukseen valittiin 51 keskenään erilaista ja useita eri asioita mittaavaa tutkimusta, joissa analysoitiin pelkistettyjen tupakka-askien käyttöönoton vaikutuksia tupakointiin. Tutkimuksia koottaessa pelkistetyt tupakka-askit varoitusteksteineen oli otettu käyttöön vain Australiassa (2012), joten näyttö pelkistettyjen askien vaikutuksista tupakoinnin vähenemiseen tulee pääosin laajasta havainnoivasta tutkimuksesta, joka perustuu Australian kansalliseen kyselyyn.

Australialaistutkijoiden mukaan pelkistetyt askit vähensivät tupakointia 0,5 prosenttiyksikköä. Myös lopettamisyritykset lisääntyivät suosituksen implementoinnin myötä Australiassa. Jo tupakoivien polttamien tupakoiden määrä ei näyttänyt kuitenkaan vähenevän. Useamman tutkimuksen mukaan pelkistetyt askit ovat vähemmän houkuttelevia ja voivat muuttaa asenteita tupakointia kohtaan, mikä voi näkyä tupakoinnin esiintyvyyden vähenemisenä.

Tutkijat korostavat, että tutkimusnäyttöä on vielä rajallisesti, ja esimerkiksi Australiasta odotetaan pidemmän seurannan tuloksia. Tutkimus lisääntyi jo WHO:n suosituksen (2008) myötä, ja nyt uutta tutkimustietoa implementoinnin vaikutuksista odotetaan eri maista. Tutkijat toivovat lisää tutkimusta mm. siitä, vähentävätkö yksinkertaiset askit nuorten tupakoinnin aloittamista.

Suomessa savuttomuutta on rakennettu jo pitkään lainsäädännön tukemana. Suomen tupakkalaissa määrätään tällä hetkellä pakkauksen muodosta, varoitusteksteistä ja kuvista sekä edellytetään, etteivät askin merkinnät saa edistää tuotteen myyntiä. Suomen tupakkalakia uudistettiin 2016, mutta laki ei vielä edellytä pelkistettyjen askien käyttöä. Logottomat askit voisivat olla seuraava askel, jonka avulla voitaisiin vaikuttaa nimenomaan nuorten intoon aloittaa polttaminen.

Pelkistettyjen askien käyttöä esitetään jo sosiaali- ja terveysministeriön tupakkapoliittisessa toimenpideohjelmassa, ja lakimuutos voi olla mahdollinen muutaman vuoden sisällä.

Lähde: McNeill A, Gravely S, Hitchman SC, Bauld L, Hammond D, Hartmann-Boyce J. Tobacco packaging design for reducing tobacco use. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 4. Art. No: CD011244.

Artikkelin tila:
Julkinen
Annika Nissinen
Pääkategoria:
Alakategoria: