Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Pelko pitää pintansa – yksilö voi päästä pelosta

Pelko pitää pintansa – yksilö voi päästä pelosta

Hammashoitopelon yleisyys ei ole juurikaan muuttunut väestötasolla Suomessa, mutta yksilöillä pelko voi vaihdella. Suomalaisen seurantatutkimuksen mukaan aikuisten hammashoitopelolla on taipumus vähentyä ennemmin kuin lisääntyä.

Tutkimuksen tavoitteena oli verrata aikuisten hammashoitopelon muutosta vuosien 2000 ja 2011 välillä. Vertailututkimuksessa käytettiin Terveys 2000 ja 2011 -tutkimusten aineistoja, jossa pelkoa oli kysytty kysymyksellä: ”Kuinka paljon pelkäät hammaslääkärillä käyntiä?” (en lainkaan, hieman, paljon). Tulokset perustuvat 3961 molempina vuosina tutkimukseen osallistuneen henkilön vastauksiin.

Pelko väheni useammin kuin lisääntyi. Tutkimuksen mukaan pelko väheni useammin vanhimmassa ikäryhmässä. Vuonna 2000 paljon pelänneistä jopa 39 % kertoi pelkäävänsä enää hieman ja 23 % ei enää ollenkaan vuonna 2011. Hieman pelänneistä 52 % vastasi samoin 2011, 42 % ei pelännyt enää ja muutama prosentti oli siirtynyt paljon pelkäävien joukkoon.

Tutkimus osoitti, että hammashoitopelko on melko pysyvä ilmiö. Pelkoa esiintyy kaikissa ikäryhmissä ja uusi pelkääjiä tulee koko ajan. Eniten pelkoa esiintyi 30–40-vuotiaiden joukossa, ja naiset pelkäävät useammin kuin miehet.

Tutkijat muistuttavat, että noin 40 % suomalaisista käy hammaslääkärillä epäsäännöllisesti pelon takia. Pelon hallinta ja vähentäminen onkin huomioitava suunterveyden palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 2/2016

Lähde: Liinavuori A, Tolvanen M, Pohjola V, Lahti S. Changes in dental fear among Finnish adults: a national survey. Community Dent Oral Epidemiol 2015. Julkaistu verkossa 20.10.2015.