Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Pieni S. mutans -bakteerien määrä ei takaa kariesvapautta

Pieni S. mutans -bakteerien määrä ei takaa kariesvapautta

Pieni S. mutans -bakteerien määrä ei takaa kariesvapautta

Maailmanlaajuisesti yli 90 % väestöstä elää yhdessä Streptococcus mutans -bakteerin kanssa. Se on karieksen yleisin syy, mutta muitakin kariesta aiheuttavia lajeja löytyy. Ruotsissa, jossa karieksen esiintyvyys ja S. mutansin määrä on suhteellisen pieni, tutkijat havaitsivat, että merkitsevällä osalla kariesta sairastavista nuorista S. mutans -bakteerien määrä jäi alle havaittavan rajan.

Ruotsalaistutkimuksessa selvitettiin, millaiselta 17-vuotiaiden nuorten (154) suun mikrobiomi ja syljen koostumus näyttävät niillä, joilla havaittiin ja ei havaittu S. mutans -bakteereja. Sylki- ja mikrobiominäytteiden lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin kiille- ja dentiinikariekselle altistuneiden hampaiden pintojen, paikkojen ja puuttuvien hampaiden määrää sekä kliinisesti että röntgenkuvista. Puuttuvien hampaiden määrää ei huomioitu tutkimuksessa, sillä puutoksiin saattoi olla useita eri syitä. Lisäksi kirjattiin nuorten terveyteen ja elämäntyyliin liittyvät taustatekijät.

Kaikkiaan 46 %:lla tutkituista oli kariesta tutkimushetkellä, ja kun lukuun lisättiin mm. paikatut kariesvauriot, nousi karieksen esiintyvyys 58 %:iin. Tutkittavilla, joilla oli kariesta (DFS ≥1), korkea S. mutans -taso oli yhteydessä vähäiseen sakkarolyyttisten (hiilihydraatteja pilkkovien) bakteerilajien ja sakkarolyyttisten bakteerien määrään. Samalla tavalla karieksen esiintyminen niillä, joilla oli kariesta, mutta ei S. mutansia, oli yhteydessä sakkarolyyttisten lajien esiintymiseen (sisältäen esim. Scardovia wiggsiae). Tutkimuksessa tunnistetiin neljä bakteeriryvästä, jotka olivat yhteydessä karieksen esiintymiseen. Esimerkiksi asidogeenisiä eli happoa tuottavia ja asidofiilisiä bakteerilajeja oli runsaasti nuorilla, joilla oli vähän tai ei ollenkaan S. mutansia.

Edelleen selvästi poikkeavat mikrobiomit liittyivät usein karieksen esiintymiseen.

Tutkimustulokset osoittavat S. mutans -bakteerin merkittävän roolin kariessairastavuudessa. Samalla tutkimus nostaa esille suun bakteerien monimuotoisen ekologisen systeemin, joka voi ruokkia kariesta S. mutans -vapaissa suissa.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 12/2017

Lähde: Eriksson L, Lif Holgerson P, Esberg A, Johansson I. Microbial Complexes and Caries in 17-Year-Olds with and without Streptococcus mutans. J Dent Res. 2017. Julkaistu verkossa 20.9.2017.