Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Pinkki ja valkoinen implanttihoidon kulmakivinä

Pinkki ja valkoinen implanttihoidon kulmakivinä

Hammaslääkäripäivillä implantologian aamupäivän sessio päättyi belgialaisen parodontologi Eric van Doorenin esitykseen etualueen esteettisestä yksittäisestä implanttihoidosta.  Esitys perustui van Doorenin näkemykseen hoidon suunnittelusta, jonka lähtökohtana on dentofasiaalinen biologinen ja esteettinen kuntoutus, jonka hyvin tärkeänä osana on ”pink esthetic therapy” eli pehmytkudoslähtöinen estetiikka. 

Implanttihoidon suunnittelun tulee johtaa päätöksiin hoitovaihtoehdoista, joiden rajoitteet ovat tiedossa, niiden tulee olla johdonmukaisia, ennustettavissa ja mahdollisia.  Esteettinen arvio kauniista hymystä perustuu symmetriaan.  Hampaiden muoto ja väri (white esthetics) sekä ienkudoksen muoto, väri ja rakenne (pink esthetics) tulee olla keskiviivan molemmin puolin symmetrinen kolmiulotteisesti. 

Tulevan implanttikantoisen rakenteen suunnittelu alkaa jo ennen korvattavan hampaan poistoa.  Potilaasta tehdään tarkka kipsimalli-diagnostinen vahaus-analyysi- valokuva, jota on mahdollisuus käsitellä kuvankäsittelyohjelmalla. Yksittäisen hampaan implanttihoito on erittäin vaativaa tapauksissa, joissa on korkea hymylinja ja biotyypiltään ohut kudosrakenne.  Tällöin juurihoidetun hampaan tummentunut juuri saattaa kuultaa ohuen luun ja pehmytkudoksen läpi.  Hampaan poiston jälkeen bukkaalinen luulamelli ohenee ja resorboituu johtaen todennäköisesti myös titaanista valmistetun implantin kuultamiseen.   Vaihtoehtona näissä tapauksissa titaaniselle implantille esteettisellä alueella on rajoitetuin indikaatioin keraaminen implantti.  Poiston yhteydessä asetettu luuta korvaava materiaali ja implantin asettaminen poistokuoppaan palatinaalisesti vähentää riskiä implantin kuultamiselle. Suurimmassa osassa tapauksia pink esthetics voidaan toteuttaa pelkästään pehmytkudossiirteiden avulla ja välttää jopa luusiirre. Ohennettu pehmytkudossiirre istutetaan labiaalisesti preparoituun ”taskuun”. Paranemisajan jälkeen pehmytkudos muotoillaan implantin ympärille symmetrian saamiseksi väliaikaisen kruunun avulla.

Perinteisestä väliaikaisen kruunun useista muokkauskerroista poiketen van Doorenin hoitamissa tapauksissa väliaikaisen kruunun muoto toteutetaan muotoilemalla hammaslaboratoriossa implantin ympäröivä pehmytkudos kipsimallilla siten, että kervikaalialueelle saadaan toivottu kruunun muoto. Väliaikainen kruunu valmistetaan sen mukaisesti. Väliaikaista kruunua irrotetaan mahdollisimman vähän, jotta ei vahingoitettaisi pehmytkudosliitosta. Kruunun muotoilussa kervikaalialueella on huomattava, että runsas pehmytkudoksen paksuus mahdollistaa jatkeen muotoilun implanttitasolta kruunun kervikaalialueelle levenevästi. Iensulkuksen alueelle muotoillaan labiaalisesti kovera alue, kruunun ja jatkeen sauma jää lievästi subgingivaalisesti. Keraamisen jatkeen ja kruunun optimaalinen muotoilu on lopputuloksen kannalta erittäin tärkeää.  Toimenpiteillä ienkudosta voidaan nostaa ja laskea ja saada papillan sijainti ja muoto ideaaliseksi.

Hoitoesimerkit koostuivat pääasiassa yläykkösten ja synnynnäisesti puuttuvien yläkakkosten hoidoista. Lopuksi hän esitteli tapauksen, jossa ei voinut toteuttaa luusiirrettä eikä pehmytkudossiirrettä poistettavien yläykkösten alueelle. Pink esthetics luotiin muotoilemalla alveoliharjannetta vasten oleva ienalue posliinista ja maalaamalla akryyli-karakterisointiväreillä labiaalinen ienkudos yksilöllisesti suussa ympäröivää kudosta vastaavaksi. 

Maarit Salonen-Kemppi

Lähde: Dr. Eric van Doorenin luento ”Single Implant Therapy in Esthetic Zone” Hammaslääkäripäivillä 11.11.2010