Kotimaiset tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Purukumin pureskelu liian pitkään voi heikentää ksylitolin vaikutusta

Purukumin pureskelu liian pitkään voi heikentää ksylitolin vaikutusta

Purukumin pureskelu liian pitkään voi heikentää ksylitolin vaikutusta

28.1.2022 klo 06:00
Kuvituskuva:
https://www.hammaslaakarilehti.fi/sites/default/files/istock_nuori_nainen_syo_purkkaa_web.jpg

Purukumia ei saisi pureskella liian pitkään, sillä silloin ksylitolipitoisuudet plakissa jäävät mataliksi. Purukumin pureskeluaika voi olla merkittävä sekoittava tekijä purukumitutkimuksissa, todetaan tuoreessa Clinical Oral Investigation -lehdessä julkaistussa katsausartikkelissa.

Katsauksen lähtökohtana oli arvioida ksylitolipurukumin ja -makeisten vaikutusta hammasplakin määrään. Katsaukseen valikoitui mukaan 14 artikkelia (16 tutkimusta) 424:stä. Valituista 14 purukumitutkimuksesta 12 oli arvoitu kohtalaisiksi tai hyviksi laadultaan. Yhtä tutkimusta lukuun ottamatta ksylitolin päiväannos tutkimuksissa oli riittävä (5 g tai enemmän) siihen, että teoriassa ”ksylitolivaikutuksia” oli mahdollista saavuttaa. Artikkelit oli kirjoitettu pitkällä aikavälillä (1979–2020).

Kaikkiaan 13 purukumitutkimuksessa ksylitolipurukumi vähensi plakin määrää. Kuuden tutkimuksen mukaan ksylitolipurukumin käyttö vähensi plakin määrää enemmän kuin sorbitolipurukumi, ja kolmessa tutkimuksessa osoitettiin ksylitolipurukumin vaikutus verrattuna tilanteeseen, jossa purukumia ei käytetty lainkaan tai verrokkina oli purukumin kovahko ja mauton perusaine.

Katsauksen mukaan purukumin pureskeluajalla näyttäisi olevan merkitystä plakin määrän vähenemiselle. Tutkimuksissa, joissa oli suosituksena lyhyt pureskeluaika (n. 5 min) tai ei suositusta ollenkaan, ksylitolipurukumin plakin määrää vähentävä vaikutus oli kliinisesti merkitsevä. Jos ksylitoli on purukumin ainoa makeuttaja, makea maku häviää noin viidessä minuutissa. Kun purukumin pureskelu lopetetaan maun mentyä, ksylitolipitoisuus plakissa jää korkeaksi.

– Lyhyehkö pureskeluaika näytti tuottavan parempia tuloksia kuin pitkä, mikä selittynee sillä, että purukumista liuennutta ksylitolia ei niellä vaan se jää vaikuttamaan plakkiin, toteaa tutkija Eva Söderling.

Pitkällä pureskeluajalla (10 minuuttia tai yli) ksylitolipurukumi vähensi plakin määrää, mutta vaikutukset olivat samalla vähäisellä tasolla kuin sorbitoli- ja maltitolipurukumeilla.

Tutkimus vahvisti myös, että säännöllinen ksylitolipurukumin pureskelu vähentää plakkia ja sen kertymistä niin aikuisilla kuin lapsilla. Vaikutukset nähtiin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Kolmessa kohtalaislaatuisessa tutkimuksessa havaittiin, että ksylitolimakeiset ja -pastillit eivät vähentäneet plakkikertymää. Katsauksen ulkopuolelle jääneissä tutkimuksissa on kuitenkin havaittu päinvastaisia tuloksia, jotka osoittavat, että ksylitolimakeiset ja -pastillit vähentävät plakin määrää esimerkiksi laitoshoidossa olevilla potilailla. Katsaukseen oli valittu vain terveillä tutkittavilla tehtyjä tutkimuksia.

Ksylitoli voi vaikuttaa plakin kertymiseen monin tavoin, mikä korostaa sitä, että ksylitolin käytön vaikutuksista plakkikertymään tarvittaisiin korkeatasoisia, kontrolloituja lisätutkimuksia.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 2/2022

Lähde: Söderling E, Pienihäkkinen K. Effects of xylitol chewing gum and candies on the accumulation of dental plaque: a systematic review. Clin Oral Investig 2021. doi: 10.1007/s00784-021-04225-8. Julkaistu verkossa 22.10.2021.

Artikkelin tila:
Julkinen
Annika Nissinen
Pääkategoria:
Alakategoria: