Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Sähköhammasharjasta apua ventilaattoripneumonian ehkäisyyn

Sähköhammasharjasta apua ventilaattoripneumonian ehkäisyyn

Ventilaattoripneumonia (VAP) on intuboidulle tai trakeostomoidulle potilaalle kehittyvä pneumonia, joka on hengenvaarallinen kriittisille potilaille. On esitetty, että suun interventioilla voisi vähentää sen esiintymistä.

Tarkoituksena oli tutkia sähköhammasharjan tehoa hammasplakkikolonisaatioon VAP:n organismien ja plakin poistossa. Tutkimukseen valikoitui 46 potilasta, jotka olivat otettu sairaalaan alle 48 h ennen teho-osastolle siirtymistä, joiden elinodotus oli yli 48 h ja joiden odotettiin olevan intuboituna yli 48 h. Hoitaja teki puhdistuksen sähköhammasharjalla ja kontrolliryhmässä varrellisella puhdistussienellä. Kummassakin ryhmässä puhdistus tehtiin 4 krt/pv kahden minuutin ajan. Joka kerta sekä hammasharjaan että sieneen lisättiin 20 ml 0,2 % klooriheksidiiniä, jolla eliminoitiin muiden tekijöiden kuin plakin mekaanisen poiston vaikutukset. Suun bakteeri- ja plakkitasot mitattiin ennen hoidon aloittamista, hoidon 3. ja 5. päivänä.

Kautta linjan hengityspatogeenejä esiintyi vähän eikä tutkimusryhmien välillä ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Sen sijaan tilastollisesti merkitsevä ero oli sähköhammasharjan käytössä verrattuna puhdistussieneen. Viidentenä päivänä plakki-indeksin keskiarvo oli sähköhammasharjalla 0,75 ja puhdistussienellä 1,35 (p=0,006). Myös elinkykyisten bakteerien määrä oli tilastollisesti merkitsevästi vähäisempi kuin testiryhmällä; log10 bakteerimäärän keskiarvo: sähköhammasharjalla 5,12 ja sienellä 6,61 (p=0,002).

Intuboitujen potilaiden hampaiden harjaus sähköhammasharjalla poistaa enemmän plakkia kuin sieni toothette. Plakkikolonisaation VAP-patogeenien eroja ei löydetty ryhmien välillä siitä huolimatta, että patogeenien määrät olivat alhaisia läpi tutkimuksen.

Kati Kyyrö, Apollonia

Lähde: Needleman IG, Hirsch NP, Leemans M, Moles DR, Wilson M, Ready DR, et al. Randomized controlled trial of toothbrushing to reduce ventilator-associated pneumonia pathogens and dental plaque in a critical care unit. J Clin Periodontol. 2011; 38: 246–52.