Kotimaiset tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Selkokielinen potilasohjaus on vaikuttavaa

Selkokielinen potilasohjaus on vaikuttavaa

Selkokielinen potilasohjaus on vaikuttavaa

9.12.2022 klo 09:30

Lääkärien ja hammaslääkärien ohjeet ja viestintä voivat olla vaikeaselkoisia monelle potilaalle. Hyvä potilasohjaus ja ymmärrettävä vuorovaikutus ovat tutkitusti vaikuttavia ja lisäävät ohjeiden noudattamista.

Useampi kuin joka kymmenes suomalainen tarvitsisi viestit ymmärtääkseen selkokieltä. Sitä voidaankin pitää Selkokeskuksen arvion mukaan 650 000–750 000 suomalaisen vähemmistökielenä. Selkokielen tarvetta lisää väestön ikääntyminen ja muistisairauksien lisääntyminen, PISA-tutkimuksissa havaittu lukutaidon heikkeneminen sekä ulkomaalaistaustaisten suomen oppijoiden määrän kasvu. Selkokieltä tarvitsevat myös monien erityisryhmien edustajat.

Selkokieli on tietoisesti yksinkertaistettua kieltä, jossa kiinnitetään huomiota sanavalintoihin, rakenteeseen ja tiedon tasoon. Selkokielessä käytetään yleisesti tunnettua sanastoa tai selitetään vaikeaselkoisemmat sanat sekä kerrotaan vain oleellinen viesti.

– Se on sellaista suomen kieltä, jossa pitää tietää, mitä haluaa sanoa. Selkokielen taakse ei voi piiloutua, muistuttaa selkokielikoordinaattori Riikka Törnroos Satakunnan sairaanhoitopiiristä.

Tarve korostuu erityisesti terveydenhuollossa, jossa kieli voi olla vaikeaa. Tutkimusten mukaan hyvä ja ymmärrettävä vuorovaikutus ja selkeät ohjeet tekevät hoidosta vaikuttavaa.

Hyvä potilasohjaus parantaa muun muassa potilaan sitoutumista omahoitoon, vähentää kivuntunnetta ja auttaa paranemaan nopeammin. Ohjeiden ymmärtäminen liittyy sekä potilasturvallisuuteen että yhdenvertaisuuteen.

Hammaslääkärienkin on hyvä pysähtyä miettimään, pystyisikö viestinsä kertomaan mahdollisimman selkeästi ja hitaammin, yksi asia kerrallaan ja vieraammat sanat selittäen.
Monia voivat auttaa myös eleet puheen tukena, kirjoittamien ja piirtäminen. Ammatti­slangin ja slangin ymmärtäminen ylipäätänsä voi olla vaikeaa monelle.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 14/2022

Lähde: Selkokielikoordinaattori Riikka Törnroosin luento Selkokielien käyttö vuorovaikutustilanteissa. Hammaslääkäripäivät 12.11.2022.