Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Soittimet eivät ole syypäitä orkesterimuusikoiden kasvokipuihin

Soittimet eivät ole syypäitä orkesterimuusikoiden kasvokipuihin

Soittimet eivät ole syypäitä orkesterimuusikoiden kasvokipuihin

28.6.2019 klo 11:00
Kuvituskuva: 
https://www.hammaslaakarilehti.fi/sites/default/files/istock-orkesteri.jpg

Suomalaisten sinfoniaorkesterimuusikoiden kasvokipujen taustalla näyttäisi olevan ennen kaikkea uniongelmat, stressi ja unenaikainen bruksaus – eivät eri soittimet.

Suomalaistutkimuksen tavoitteena oli selvittää, liittyivätkö soitinryhmät jotenkin muusikoiden kasvokipuihin. Tutkimus tehtiin osana laajempaa muusikoiden unitutkimusta, ja samalla selvitettiin unen laadun ja stressin osuutta kiputiloihin. Tutkimusaineisto kerättiin lähettämällä kyselytutkimus kaikkiaan 1005 orkesterimuusikolle, jotka toimivat Suomen 19 sinfoniaorkesterissa. Kyselyssä selvitettiin erilaisia oireita viimeisen kuukauden ajalta.

Vastausprosentti oli lähes 60 (488), ja vastauksia tuli tasaisesti eri soitinryhmistä (kielisoittimet, puupuhaltimet, vaskipuhaltimet ja lyömäsoittimet). Hieman yli puolet vastanneista oli miehiä. Naisia oli hieman enemmän jousisoitinryhmässä, kun taas vaskipuhaltajista ja lyömäsoittajista suurempi osa oli miehiä.

Tutkimuksen mukaan kasvokipuja oli 29 %:lla vastanneista, jatkuvaa bruksausta 12 %:lla ja jatkuvaa stressiä hieman yli 20 %:lla. Nukahtamisongelmista raportoi 13,6 %, katkonaisesta unesta 6 %, virkistämättömästä unesta 21,7 % ja väsymyksestä 8,9 % vastanneista. Tutkimuksen mukaan kasvokipujen ja katkonaisen unen, unenaikaisen bruksismin sekä stressin välillä oli tilastollisesti merkitsevä, kohtalainen yhteys. Tutkijat eivät havainneet, että jonkin ryhmän soittimilla olisi ollut yhteyttä orkesterimuusikoiden kasvokipuihin.

Sinfoniaorkesterimuusikoiden työhyvinvoinnin kannalta olisi tärkeää kiinnittää huomiota työmäärään ja uniterveyteen ja tutkia näitä tekijöitä lisää.

Lähde: Ahlberg J, Wiegers JW, van Selms MKA, Peltomaa M, Manfredini D, Lobbezoo F, Savolainen A, Tuomilehto H. Oro-facial pain experience among symphony orchestra musicians in Finland is associated with reported stress, sleep bruxism and disrupted sleep-Independent of the instrument group. J Oral Rehabil. 2019. Julkaistu verkossa 12.5.2019.

Artikkelin tila: 
Julkinen
Annika Nissinen
Pääkategoria: 
Alakategoria: