Kotimaiset tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / TMD-diagnosoitujen naisten ja miesten kipuherkkyydessä on eroja

TMD-diagnosoitujen naisten ja miesten kipuherkkyydessä on eroja

TMD-diagnosoitujen naisten ja miesten kipuherkkyydessä on eroja

19.11.2021 klo 08:00

Purentaelimistön vaivoihin (TMD) liittyvän kivun taustalla vaikuttavat kipumekanismit ovat erilaisia naisilla ja miehillä. Myös kipuherkkyys ilmenee eri lailla riippuen sukupuolesta, todetaan suomalaistutkimuksessa.

TMD-kipu on yksi yleisimmistä lihaskivun muodoista kaikissa ikäryhmissä. Tutkimuksissa on osoitettu, että TMD-kipu voi olla yhteydessä monikipuisuuteen sekä lisääntyneeseen kipuherkkyyteen etenkin naisilla. Suomalaistutkimus selvitti erityisesti sitä, miten painekipukynnys ja painekiputoleranssi liittyvät TMD-kipuun. Kipuherkkyystutkimukseen osallistui 1 961 henkilöä, joiden purentaelimistö oli tutkittu modifioidulla DC/TMD-menetelmällä Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 -aineistoa kerättäessä 2012–2013. Monikipuisuutta tarkasteltiin kipukyselyn avulla ja painekipukynnystä painealgometrillä.

Tutkimuksen mukaan TMD-tapaukset olivat kipuherkempiä ja heillä oli matalampi kivunsietokyky kuin niillä, jotka eivät kärsineet TMD-oireista.
TMD-kivun mekanismi näyttäisi olevan erilainen naisilla ja miehillä: naisilla paikallinen TMD-kipu assosioitui kipuherkkyyteen, kun taas miehillä havaittiin assosiaatio kipuherkkyyden ja monikipuisuuteen liittyvän TMD:n välillä. Naisilla lisääntynyt herkistyminen kivulle ja matalampi kivunsietokyky liittyivät lihas- ja leukanivelkipuihin, miehillä taas matalamman kivunsietokyvyn havaittiin olevan yhteydessä monikipuisuuteen liittyvään TMD:hen. Erot olivat tilastollisesti merkitseviä. Yllättäen naisilla palautuva diskuksen dislokaatio oli käänteisesti yhteydessä kipuherkkyyteen ja kivunsietokykyyn. Miehillä alhainen kivunsietokyky yhdistyi leukanivelten degeneratiiviseen sairauteen ja monikipuisuuteen liittyvään TMD:hen.

Yhteys TMD-kivun, monikipuisuuteen liittyvän TMD:n ja kipuherkkyyden välillä voi johtua keskushermostosta ja häiriöistä kivun säätelyssä tai välittymisessä. TMD-kipuun voivat vaikuttaa myös hormonaaliset erot sekä sosiaaliset tekijät.

– Kliinisessä työssä on hyvä muistaa, että TMD-oireiden ja -kivun taustalla saattaa vaikuttaa myös purentaelimistön ulkopuolisia tekijöitä. Tehokas hoito saattaa vaatia monien alojen yhteistyötä, pohtii HLL Jarno Knuutila.

Tutkimus jättää vielä monia avoimia kysymyksiä: Miten TMD-kipu muuntuu ja välittyy? Mikä on monikipuisuuden, TMD:n ja kipuherkistymisen kausaalinen suhde? Tutkijat toteavatkin, että monimutkaisten TMD-kipumekanismien yksityiskohtaisempi ymmärtäminen voisi auttaa parantamaan TMD:n hoitoa.

Lähde: Knuutila J, Kivipuro J, Näpänkangas R, Auvinen J, Pesonen P, Karppinen J, Paananen M, Pirttiniemi P, Raustia A, Sipilä K. Association of temporomandibular disorders with pain sensitivity: A cohort study. Eur J Pain 2021. doi: 10.1002/ejp.1844. Julkaistu verkossa 20.7.2021.

Artikkelin tila: 
Julkinen
Annika Nissinen
Pääkategoria: 
Alakategoria: