Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / TMD-kipu voi talttua ortognaattisella kirurgialla

TMD-kipu voi talttua ortognaattisella kirurgialla

TMD-kipu voi talttua ortognaattisella kirurgialla

11.6.2019 klo 10:00
Kuvituskuva: 
https://www.hammaslaakarilehti.fi/sites/default/files/istock-rontgen.jpg

Suomalaisen poikkileikkaustutkimuksen mukaan ortognaattinen kirurgia näyttäisi vähentävän etenkin kipuun liittyviä TMD-oireita Angle II -luokan purentavirheistä kärsivillä potilailla.

Vaikeat purentavirheet voivat aiheuttaa toiminnallisia ja esteettisiä ongelmia sekä TMD-oireita. Purennallisesti haastavissa tilanteissa hoitovaihtoehtona voi olla ortognaattinen kirurgia. Aiemmat tutkimustulokset vaikeiden purentavirheiden orto-gnaattis-kirurgisen hoidon ja TMD-oireiden yhteydestä ovat olleet ristiriitaisia: joidenkin mukaan leikkaushoito on lisännyt ja joidenkin mukaan vähentänyt potilaiden TMD-oireita.

Suomalaistutkijat käyttivät uuden DC/TMD:n diagnostisen kriteeristön mukaista mittaustyökalua tutkiessaan ortognaattisen leikkaushoidon ja TMD-oireiden yhteyttä. Potilailla oli Angle II -luokan purentavirhe ja alaleuan retrognatia. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 77 potilasta (ryhmä 1), jotka olivat läpikäyneet ortognaattisen hoidon 2007–2011 ja 22 potilasta (ryhmä 2), joille oli suunniteltu hoitoa, mutta sitä ei ollut toteutettu vielä. Molempien ryhmien potilaat täyttivät DC/TMD-kriteeristön mukaisen TMD-oirekyselyn ja heidät tutkittiin DC/TMD:n Akseli I:n diagnostisten ohjeiden mukaisesti. Lisäksi mukana oli 24 potilaan joukko (ryhmä 3), joka oli koottu alun perin tutkimuspyyntöön vastaamatta jättäneistä 74 potilaasta ja joille tehtiin oirekysely puhelimitse.

Tutkimus osoitti, että ryhmän 2 potilailla näytti olevan enemmän kipuun liittyviä TMD-oireita ja degeneratiivista nivelsairautta kuin ryhmän 1 potilailla. Ryhmän 2 potilailla esiintyi enemmän lihassärkyä ja nivelkipua kuin ryhmän 1 potilailla. Ryhmien 1 ja 3 välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja sukupuolen, iän ja TMD-oireiden suhteen.

Tämän kliinisen tutkimuksen mukaan vaikea-asteisten purentavaivojen hoito ortognaattisella kirurgialla voi auttaa TMD-vaivoihin. TMD-diagnooseja näyttäisi olevan enemmän leikkaushoitoa odottavilla potilailla. Tutkijat muistuttavat kuitenkin, ettei poikkileikkaustutkimuksen asetelma mahdollista ortognaattisen kirurgian suosittelemista TMD-oireiden hoidossa alaleuan retrognatiasta kärsivillä potilailla.

Lähde: Paunonen J, Helminen M, Sipilä K, Peltomäki T. Temporomandibular disorders in Class II malocclusion patients after surgical mandibular advancement treatment as compared to non-treated patients. J Oral Rehabil. 2019. Julkaistu verkossa 13.3.2019.

Artikkelin tila: 
Julkinen
Annika Nissinen
Pääkategoria: 
Alakategoria: