Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Totuudenmukainen sana on vapaa myös ammattilehdissä

Totuudenmukainen sana on vapaa myös ammattilehdissä

Lainsäädäntö antaa vastuulliselle toimittajalla vahvan riippumattoman roolin ja sananvapauden sekä vastuun sisällöstä. Tiedejournalismin pyrkimys totuudenmukaiseen sisältöön vaatii myös toimittajalta asiantuntemusta.

Pohjoismaisten hammaslääkärilehtien kokouksessa 7.–8.5.2009 Berit Nyman norjalaisten ammattilehtien liitosta (Fagpressen) esitteli Norjan uutta, toimittajan asemaa ja sananvapautta korostavaa lakia. Sen mukaan jokaisessa mediassa on oltava vastaava toimittaja, joka hallitsee toimitustyön ja tekee toimitukselliset päätökset. Median omistajalla ei ole oikeutta puuttua toimittajan työhön. Mainontaan tai markkinointiin sekä yhteisöjen jäsenille ja henkilöstölle suunnattuja medioita laki ei koske. Samankaltainen laki vastaavan toimittajan asemasta löytyy Suomestakin. Riippumattoman toimittajan asema ja sananvapaus koskevat myös ammattilehdistöä. Ammattilehdistössä vastaavan toimittajan rooli voi olla ristiriitainen: toimittajan sananvapaus ja toisaalta taustayhteisön suulla puhuminen vaativat tasapainottelua.

Vapauden aisaparina on vastuu. Toimittajan työtä ohjaavat eettisesti journalistin ohjeet. Mutkat suoriksi ja kärjet teräviksi -seminaarissa 21.4. pohdittiin tiedejournalismin pelisääntöjä ja tiedeviestinnän eettisiä kysymyksiä. Seminaarissa kysyttiin muun muassa, miten media kohtelee tutkijaa ja miten tutkija toimii mediassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijaprofessori Elina Hemminki kertoi kokemuksestaan, jossa lehtiartikkelissa väärin yhdistetyt hormonikorvaushoitojen tutkimustulokset leimasivat hänet epäluotettavaksi tutkijaksi ja aiheuttivat myrskyisän kirjoittelun mediassa. Virheellinen tieto korjattiin, mutta vahinko oli sattunut. Toimittajakaan ei voinut enempää.

Kokemustensa pohjalta Hemminki korostaa, että medialle kerrotun viestin on oltava selkeä. Tiivistahtinen toimitustyö ei anna mahdollisuutta taustojen selvittämiseen ja ei-yksiselitteiset tutkimustulokset esitetään helposti mustavalkoisina. Merkittävät ja tilastollisesti merkitsevät tulokset sekoittuvat helposti toimittajan työpöydällä. Tutkijalla on oikeus nähdä julkaistava teksti ennen julkaisua ja virheelliseen tietoon on oikeus saada korjaus.

Lähde: Berit Nyman, Pohjoismaisten hammaslääkärilehtien kokous 8.5.2009 ja tutkijaprofessori Elina Hemminki, Mutkat suoriksi ja kärjet teräviksi -seminaari 21.4.2009

Annika Nissinen
Suomen Hammaslääkärilehti 8/2009