Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Tupakoitsijan implanteilla tuplariski irrota

Tupakoitsijan implanteilla tuplariski irrota

Tupakoivien implanteilla on kaksinkertainen riski irrota verrattuna tupakoimattomien implantteihin. Tämän osoitti noin 80 000 implanttia kattanut ruotsalainen meta-analyysi.

Useat aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että tupakointi on merkittävä riski suun implanttihoitojen onnistumiselle. Tutkimustuloksissa on ollut myös jonkin verran ristiriitaisuuksia. Nyt tehdyn meta-analyysin tavoitteena olikin saada kokonaiskuva tupakoinnin vaikutuksesta implanttihoitojen epäonnistumiseen, postoperatiivisen infektion riskiin ja marginaaliseen luukatoon. Analyysissä verrattiin implantteja tupakoivilla ja tupakoimattomilla. Kaikkiaan mukana oli 107 ihmisten implantteja koskevaa tutkimusta.

Meta-analyysin mukaan näyttäisi siltä, että implantin irtoaminen tupakoivan suusta on kaksi kertaa tavallisempaa kuin tupakoimattoman: tupakoitsijoiden 19 836 implantista epäonnistui 1 432 (6.35 %) ja tupakoimattomien 60 464 implantista kaikkiaan 1 923 (3.18 %). Epäonnistumisen riski oli korkeampi tupakoitsijoilla riippumatta implanttityypistä. Analyysi osoitti myös, että tupakoitsijoilla postoperatiiviset infektiot ovat kaksi kertaa yleisempiä kuin tupakoimattomilla ja marginaalinen luukato on merkitsevästi yleisempää.

Tutkijoiden mukaan tupakoitsijoiden kasvaneen riskin takana oletetaan olevan tupakkatuotteiden nikotiinin, joka rajoittaa monen luun kasvuun vaikuttavan entsyymin geeni-ilmentymistä. Nikotiini heikentää myös verenkiertoa implanttien läheisyydessä.

Tutkijat huomauttavat, että analyysin tuloksiin on suhtauduttava varauksella, sillä mukana olleissa tutkimuksissa on virhelähteitä, jotka voivat vaikuttaa tulokseen. Tutkimukseen oli otettu tietoisesti mukaan sekä satunnaiskontrolloituja että ei-satunnaistettuja tutkimuksia.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 8/2015

Lähde: Chrcanovic BR, Albrektsson T, Wennerberg A. Smoking and dental implants: A systematic review and meta-analysis. J Dent. 2015; 43(5): 487–498.