Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Tutkimus peräänkuuluttaa lisää ehkäisevää hammashoitoa aikuisille

Tutkimus peräänkuuluttaa lisää ehkäisevää hammashoitoa aikuisille

Julkisen hammashuollon palvelut eivät ole linjassa potilaiden tarpeiden kanssa, todetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa. Tulokset on julkaistu Community Dental Health -lehdessä.

Aikuisten potilaiden hoidossa keskitytään restoratiivisiin hoitotoimenpiteisiin, vaikka lisätarvetta olisi ehkäisevälle hammashoidolle sekä periodontaalisten sairauksien hoidolle.

· Tulokset kyseenalaistavat koulutettavien hammaslääkärien suuren määrän. Suomessa voisi pikemminkin olla tarvetta hammasterapeuttien koulutusohjelmalle, tutkijat kiteyttävät.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 1,7 miljoonalle potilaalle tehtyjä 8,9 miljoonaa hoitotoimenpidettä vuonna 2009. Tarkastukset, restoratiiviset hoidot ja anestesia kattoivat yli 60 % kaikista toimenpiteistä.

Yli 70 % ehkäisevistä hoidoista annettiin lapsille ja nuorille, vaikka kaikista hoitotoimenpiteistä yli puolet tehtiin työikäisille aikuisille.

Suuri osa julkisen puolen hammaslääkärien ajasta menee hampaiden paikkaamiseen ja paikkojen uusimiseen. Ehkäisevät ja periodontaaliset hoitotoimenpiteet ovat vähemmän yleisiä. Purentavirheiden hoitoa sekä proteettisia hoitoja tarjotaan harvoin.

Suuhygienistien työpanos on alikäytettyä, mikä kielii tutkijoiden mukaan heikosta tiimityöskentelystä ja tehottomasta johtamisesta.

Tutkijat toivovat myös lisää satsausta suomalaisen hammashuollon sisällön ja laadun tutkimukseen. Potilasaineistojen käyttö on edelleen liian hankalaa sähköisten potilastietojärjestelmien käyttöönotosta huolimatta.

Tiina Lautala, Hammaslääkärilehti 7/2015

Lähde: Widström E, Ekqvist M, Linden J, Tiira H, Seppälä T. Treatment provided in the Public Dental Service in Finland in 2009. Community Dental Health 2015; 32(1): 143·8.