Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Varfariinista harvoin haittaa hampaanpoistossa

Varfariinista harvoin haittaa hampaanpoistossa

Retrospektiivisessa ruotsalaistutkimuksessa arvioitiin hampaanpoiston jälkeisten vuotokomplikaatioiden yleisyyttä varfariinilääkitystä saavilla potilailla. Tutkimukseen osallistui 124 henkilöä (keski-ikä 71 vuotta), joilta sama suu- ja leukakirurgi poisti kerralla yhden tai useamman hampaan. Kaikkien potilaiden INR oli ennen toimenpidettä 3,5 tai alempi. Poistot tehtiin joko avaamalla limakalvo kirurgisesti tai limakalvoa avaamatta. Poistokuoppaan laitettiin joko hemostaattinen gelatiinisieni tai kollageenihuopa, ja kuoppa suljettiin primääristi ompeleilla.

Yhteensä 5 potilasta (4 %) hakeutui uudelleen hoitoon postoperatiivisen vuodon takia. Kaikilta heiltä oli poistettu hammas kirurgisesti yläleuan taka-alueelta. Yksikään 124 tutkimuspotilaasta ei hakeutunut uudelleen hoitoon kuivan alveoliitin tai kivun takia, mutta kolmella ilmeni antibioottihoitoa vaativa infektio. Kaikkien vuotokomplikaation takia palanneiden hoidoksi riitti paikallinen hemostaasi.
Tulos tukee aikaisempia tutkimustuloksia, joiden mukaan varfariinilääkitystä käyttävien potilaiden vuotokomplikaatioiden riski on pieni, kun INR on terapeuttisella tasolla.

Laura Kimari, Hammaslääkärilehti 12/2013

Lähde: Svensson R, Hallmer F, Sahlström Englesson C, Svensson PJ, Becktor JP. Treatment with local hemostatic agents and primary closure after tooth extraction in warfarin treated patients. Swed Dent J 2012; 37: 71–77.