Kotimaiset tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Vertaisarvioitujen tiedeartikkelien kirjoitusohjeet uudistuivat

Vertaisarvioitujen tiedeartikkelien kirjoitusohjeet uudistuivat

Vertaisarvioitujen tiedeartikkelien kirjoitusohjeet uudistuivat

27.8.2021 klo 09:00

Apollonia on julkaissut uudet kirjoitusohjeet Hammaslääkärilehden vertaisarvioiduille tiedeartikkeleille. Samassa yhteydessä ohjeet ovat siirtyneet Hammaslääkärilehden verkkosivuilta Apollonian verkkosivulle (www.apollonia.fi -> Uutishuone -> Tiedeartikkelit).

Keskeisin sisällöllinen muutos on, että uusissa ohjeissa eri artikkelityypit on eroteltu. Lisäksi tekstien pituutta sekä kuvien, kuvioiden ja taulukoiden määrää rajoitetaan aiempaa enemmän.

– Kirjoittajien kannalta etuna on, että nyt alkuperäistutkimuksille, tapausselostuksille ja kirjallisuuskatsauksille on omat ohjeensa, kertoo tieteellinen päätoimittaja, tenure track -professori Mataleena Parikka.

 – Tiedeartikkelien aiempaa tiiviimpi muoto taas palvelee lukijoita parantamalla artikkelien luettavuutta.

Tarkemmalla ohjeistuksella tavoitellaan myös sitä, että käsikirjoitukset olisivat jo toimitukseen saapuessaan laadukkaita ja viimeisteltyjä.

Ohjeuudistuksen yhteydessä Apollonian vertaisarviointiprosessi muuttuu kaksoissokkoutetusta yksöissokkoutetuksi. Ohjeisiin on lisätty myös kuvaus vertaisarviointiprosessin etenemisestä.

Artikkelin tila: 
Julkinen
Laura Kimari
Pääkategoria: 
Alakategoria: