Tiedotteet

Apollonia / Uutishuone / Suunterveydenhuollossa neuvonta taipuu parhaiten etäpalveluksi

Suunterveydenhuollossa neuvonta taipuu parhaiten etäpalveluksi

Suunterveydenhoito on hyvin toimenpidekeskeistä, mutta neuvontaa ja omahoidon opastusta voidaan osin toteuttaa etäpalveluina. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) etäneuvontaryhmämallia voisi käyttää laajemminkin esimerkiksi hyvinvointialueilla.

Suunterveydessä etäpalveluista haetaan apua hoitojonoihin ja monipuolisuutta palvelutarjontaan. Etenkin ennaltaehkäisevää neuvontaa ja opastusta on mielekästä tarjota myös vastaanottohuoneiden ulkopuolella. Kokemusten mukaan etävastaanotto antaa sekä potilaalle että ammattilaiselle enemmän puhelinkontaktiin verrattuna. Jo nyt pienten lasten neuvontakäyntejä tehdään paljon etäyhteydellä, ja päivystystapauksissa etäneuvonta videon välityksellä voi auttaa potilaan hoitoonohjauksessa. Etävastaanotot voivat palvella myös esimerkiksi pelkopotilaiden ensitapaamisena ja mahdollistavat informoinnin esimerkiksi ennen suukirurgisia toimenpiteitä.

Toimenpidevaltaisella suunterveyden alalla etäpalveluiden kehittämisessä on haasteita, sillä palveluihin liittyy paljon käsityötä ja diagnosointi on usein haastavaa etäyhteydellä. Jotkut potilasryhmät tarvitsevat neuvonnassakin lähitapaamisia.

– Etäpalvelut ei saa olla itsetarkoitus, vaan palvelun pitää olla sekä potilaan että ammattilaisen näkökulmasta toimiva. Etäpalveluiden tarjonta ei myöskään automaattisesti säästä ammattilaisten aikaa, muistuttaa YTHS:n johtajahammaslääkäri Krista Brander-Aalto.

Suunterveyden etäpalveluja lisätään opiskelijaterveydenhuollossa

YTHS:llä etäneuvonta keskittyy kiireettömään hoitoon, neuvontaan yksilökäynteinä ja ryhmissä sekä konsultaatioihin. Opiskelijat käyttävät digitaalisia palveluita mielellään, mikä on helpottanut etäpalvelujen kehittämistä.

Vuonna 2023 YTHS toteutti neljä valtakunnallista purenta-aiheista etäryhmää, joista kukin tavoitti noin sata opiskelijaa kerralla. Opiskelijoiden kokemuksia selvitettiin kyselyllä, jonka mukaan suurin osa ryhmiin osallistuneista oli noudattanut annettuja omahoito-ohjeita satunnaisesti tai säännöllisesti etäryhmän jälkeen. Yli 70 % vastanneista ei kokenut tarvetta olla purentavaivojen takia yhteydessä YTHS:ään etäryhmän jälkeen. Suunnitteilla on uudet ryhmät suun omahoidosta sekä tupakasta ja nuuskasta vieroittamisesta. Jatkossa myös yhdistetään useammin sekä etä- että lähipalveluita.

Tällä hetkellä YTHS:n suunterveyspalvelukäynneistä vain 1 % toteutuu etänä, kun esimerkiksi yleis- ja mielenterveyden puolella jo 60–70 % käynneistä on etäkäyntejä. Suunterveyden etäryhmäkäynnit ja monet digipalvelut eivät näy käyntitilastoissa, sillä niitä tarjotaan matalalla kynnyksellä ilman ilmoittautumista.

– Neuvonta ja opastus voivat kutenkin vähentää ajanvarauksia vastaanotolle. Etenkin etäneuvontaryhmät ovatkin tärkeä toimintamalli tulevaisuudessa, sanoo Krista Brander-Aalto.

Lisätietoja:
Johtajahammaslääkäri (YTHS), EHL Krista Brander-Aalto, krista.brander-aalto (at) yths.fi, p. 041 732 2165