Tiede arjessa

Apollonia / Uutishuone / Tiede arjessa / Leo Tjäderhane: On juhlan aika

Leo Tjäderhane: On juhlan aika

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia viettää tänä vuonna 130-vuotisjuhliaan. Seuramme juhlii tasavuosia pääasiassa tavoitteitaan ja päämääriään kunnioittaen, koulutuksen ja tutkimuksen tukemisen merkeissä. Mitään suuria kalaaseja ei ole suunnitteilla, mutta juhlavuosi huomioidaan pitkin vuotta erilaisten tapahtumien yhteydessä ja panostuksena tutkimustyön tukemiseen.

Tasavuodet ovat hyvä hetki katsoa taaksepäin ja yrittää ymmärtää tätä hetkeä ja nähdä tulevaisuuteen. Apollonian kohdalla paras väline siihen on 100 vuotta Hammaslääkärien Seurassa -juhlakirja. Kirjassa kerrotaan muun muassa kuinka Matti Äyräpää 1920-luvulla julkisti ohjelman ”hammasmädän levenemisen ehkäisemiseksi ennakkohoidollisin keinoin”, jonka mukaan hammaslääkärin piti potilaita hoitaessaan ”pitää silmällä tulevaisuutta enemmän kuin hetkellistä tarvetta”. Etsiessämme keinoja koronan aiheuttamien hoitojonojen purkamiseksi Matti-kollegamme varmaan muistuttaisi siitä, että hoitovaihtoehtoja pohtiessa katse tulisi pitää kauempana kuin tässä päivässä tai tässä viikossa.

Samassa historiikissa Seuran puheenjohtaja professori Keijo Paunio kirjoitti näin: ”Tiedon kulku on nopeutunut käsittämättömäksi. Tutkimuksesta saatu uusi tieto täyttää kirjastojen hyllyt. Koko työelämän ajan kestävä koulutus on todettu välttämättömäksi.” Kuvausta voi pitää lähes profetiaalisena! Pilvipalvelut ovat korvanneet kirjastot, uuden tiedon lisäksi tarjolla on lähes pohjattomasti väärää tai ainakin harhaanjohtavaa ”tietoa”, ja täydennyskoulutuksen – elinikäisen oppimisen – vaatimus on ajankohtaisempi kuin koskaan. Koronaepidemian aikana kertyneen hoitovajeen vuoksi on entistäkin tärkeämpää panostaa hoidon laatuun. Nyt on entistäkin tärkeämpää tehdä asiat niin, että hoito on tehokasta ja vaikuttavaa: että potilaat poistuvat jonosta eivätkä kierrä takaisin jonon päähän. Vaikuttavan hoidon edellytys on, että hoitohenkilökunnan opit ovat ajan tasalla.

130-vuotias Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia tahtoo tästä eteenpäinkin tarjota puolueetonta, ajan tasalla olevaa ja ajanmukaista koulutusta uusia digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen, perinteisiä koulutustapahtumiakaan unohtamatta. Auli Rahkamo kirjoitti 100-vuotishistoriikissa näin: ”Hammaslääkäri on työssään moneen muuhun verrattuna yksin. Vaikka häneltä edellytetään aimo annos sosiaalisuutta, jotta hän tulisi toimeen potilaidensa kanssa, on monen mahdollisuudet työpaikallaan alaansa koskevien asioiden tuulettamiseen olemattomat.” Lähikoulutustapahtumissa Apollonia tarjoaa mahdollisuuden pitää yllä ja kehittää hammaslääkärikunnan kollegiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä. Rahkamon sanoin: ”Osaselitys varsinkin Hammaslääketiedetapahtuman suureen suosioon saattaakin löytyä luentosalien ulkopuolelta.”

Apollonia tulee myös jatkossa tukemaan hammaslääketieteen tutkimusta ja sitä kautta auttaa ammattikuntaamme pysymään kehityksen eturintamassa, sillä taito perustuu tietoon. Apollonian 125-vuotismitalissakin sanotaan: ”Tieto taidoksi – Suun terveydeksi”.

Seuran perustamiskokouksessa puheenjohtaja Äyräpää toivotti vastaperustetulle Seuralle pitkää ikää ja tuloksellista toimintaa. Omasta puolestani toivotan virkeälle 130-vuotissankarille antoisaa juhlavuotta, pitkää ikää ja entistäkin menestyksekkäämpää tulevaisuutta hammaslääkärien omana Seurana!

Leo Tjäderhane
Apollonian puheenjohtaja

Teksti on julkaistu Hammaslääkärilehden 1/2022 pääkirjoituksena.