Tiede arjessa

Apollonia / Uutishuone / Tiede arjessa / Leo Tjäderhane: Tutkitun tiedon lähteillä

Leo Tjäderhane: Tutkitun tiedon lähteillä

Vuosi 2021 on opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan lanseeraama Tutkitun tiedon teemavuosi (https://tutkittutieto.fi/).

Teemavuoden tavoitteena on koota yhteen tapahtumia ja tekoja, jotka nostavat esille tutkitun tiedon lähteitä ja läpivalaisevat tiedon luonnetta, sen päivittymistä uusien tutkimustuloksien myötä. Tieteen ensisijaisena tavoitteena on vanhan tutkitun tiedon tarkentaminen ja täsmentäminen tai kokonaan uuden tiedon tuottaminen. Tiedettä ei ole vain julkaisujen määrän tavoittelu, oman agendan edistäminen, halu olla oikeassa tai pahimmillaan taloudellisen voiton tavoittelu tieteen varjolla.

Hammaslääkäriseura Apollonian Apollonia Symposium­ on mukana teemavuoden ohjelmassa. Symposium tuo alansa kansainvälisiä ja kansallisia asiantuntijoita kertomaan omasta siivustaan tutkitun tiedon valtatiellä: aiheesta, johon he ovat perehtyneet niin hyvin, että tunnistavat laadun ja osaavat suhteuttaa uutta tietoa vanhaan. Auttamaan meitä katsomaan tietoa objektiivisesta näkökulmasta.

Akateemikko Irma Thesleff jo vuosia sitten sanoi, miten haastavaksi on tullut pysyä ajan tasalla edes oman erikoisalansa tutkimusvirrassa. Niistä ajoista tahti on vain kiihtynyt entisestään. Tutkimuksia, niitä hyviä ja vähemmän hyviä, julkaistaan päivä päivältä enemmän, koko ajan kiihtyvällä vauhdilla. Tieteellisiä lehtiä ilmestyy koko ajan lisää, kilpailu laadukkaista tutkimusartikkeleista on lisääntynyt, ja huonompitasoisillekin tutkimuksille on entistä helpompi löytää julkaisija. Aivan oma lukunsa ovat ns. saalistajalehdet, joissa tieteellinen vertaisarviointikäytäntö on vähintäänkin leväperäinen: riittää, että tutkija maksaa lehden vaatiman julkaisumaksun. Samaan aikaan, kun julkaisujen määrä on kasvanut voimakkaasti, joukossa on siis entistä enemmän huonolaatuisia tutkimuksia.

Olen aikaisemminkin puhunut puolueettoman koulutuksen merkityksestä, ja mainitsen sen myös nyt, koska minulle ja minusta se on tärkeä asia. Kuulijalla on oma vastuunsa tiedon tulkinnassa, mutta tehtävä ei ole helppo. Apollonian yhtenä tavoitteena on hieman helpottaa tätä ja olla puolueettoman tiedon lipunkantaja sekä jäsentemme, suomalaisen kollegakunnan, luottamuksen arvoinen.

Ilmaisia koulutuksia ei ole, mutta Apollonia Symposium­ on jäsenille maksuton. Toivon, että jäsenemme voivat olla siitä ylpeitä, sillä tämän kokoluokan maksuton koulutustilaisuus on harvinaisuus niin Suomessa kuin Suomen ulkopuolellakin.

Leo Tjäderhane
Apollonian puheenjohtaja

Kirjoitus on julkaistu Juuri nyt -palstalla Hammaslääkärilehdessä 4/2021.