Ajankohtaista

Apollonia / Uutishuone / Tiede arjessa / Liisa Suominen: Lupa inspiroitua

Liisa Suominen: Lupa inspiroitua

Toinen ja viimeinen vuoteni 2020 Apollonian puheenjohtajana osoittautui aivan toisenlaiseksi kuin kukaan meistä etukäteen osasi kuvitella. Kuten koko maailma, on Apolloniakin joutunut monen uuden asian eteen. Ihan kaikkea toimintaa on jouduttu arvioimaan uudestaan. Listalle on kuulunut pieniä arjen asioita, mutta myös Apollonian ydintoimintoja, kuten koulutuksen tarjoaminen. Ja se on lopulta ihan erinomainen asia.

Nyt tiedämme jo, että historiallisille, virtuaalisille Hammaslääkäripäiville osallistui huomattava, ennakoitua suurempi joukko suun terveydenhuollon ammattilaisia. Tämä kertoo ammattikunnan hienosta motivaatiosta pysyä ajan tasalla ja kouluttautua myös tänä erikoisena aikana. Se kertoo siitä, että hammaslääkärit ja myös heidän johtajansa tiedostavat ammatin olevan niin vaativa, että se vaatii jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Jos näin ei tapahdu, sillä on vaikutuksia potilasturvallisuuteen ja lopulta yksilöiden ja väestön terveyteen. Sillä on vaikutuksia myös työntekijän työhyvinvointiin, mikä puolestaan heijastuu toiminnan tehokkuuteen ja kustannuksiin nopeasti. On vaikea kuvitella työantajan kannalta kalliimpaa työntekijää kuin osaamaton työntekijä.

Se, että kriisitilanteessa on jouduttu hakemaan vaihtoehtoja perinteisemmille tavoille toimia, ei tarkoita sitä, että entiseen palataan kriisin mentyä ohi. Uudenlaista koulutusta ja samalla uusia oppimistapoja joudutaan tai pikemminkin saadaan kehittää yhä edelleen. Tämäkin vaatii ymmärrystä myös hammaslääkäriesimiehiltä ja heidän esimiehiltään.

Mutta miten se tehdään? Uuden luominen vaatii tilaa, ja sitä pitäisi löytää arjen puristuksessa. Tämä ei aina välttämättä vaadi paljon ulkoisia resursseja, aikaa tai rahaa. Koulutuksen suunnittelijoiden ja sen vastaanottajien eli oppijoiden on tärkeää antaa itselleen lupa inspiroitua ja heittäytyä uuden tekemisen prosessiin. Vain uudet kokeilut voivat johtaa aivan uudenlaisiin lopputuloksiin.

Uuden taidon tai toimintatavan opettelu antaa aivoille tuoretta pureskeltavaa: Koe tai opettele jotain uutta. Huomioi uudet elämykset ja nauti niistä. Hyödynnä verkostoja ja luo uusia, hakeudu keskusteluihin ja anna aivoriihen tuottaa tulosta. Näistä voi oppia yllättävällä tavalla ja saada rakennusaineita omaan oppimiseen ja muiden kouluttamiseen. Muista myös hakeutua mukavaan ympäristöön, rentoutua ja antaa ajatuksillesi tilaa ja aikaa. Omalta mukavuusalueelta kannattaa välillä poistua ja osallistua koulutukseen – vaikka Apollonian webinaariin, jonka ala on itselle vieras, uusi tai unohtunut.

Osaamiseen kuuluu myös joustavuus ja uusiin tilanteisiin reagointi. Tässä yhteydessä kannattaa pohtia myös hammaslääkärijärjestöjen uudenlaista yhteistyötä. Siitä voisi olla apua siihen, että hammaslääketiede selkeämmin integroituisi lääketieteeseen, muun perusterveydenhuollon toimintaan sekä keskittyisi vihdoin enemmän terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen kuin korjaavan hoidon toimenpiteisiin.

Suhteellisen pienenä ammattiryhmänä ja koulutusalana voimat kannattaa yhdistää. Yhteistyössä on kuitenkin tärkeää huolehtia siitä, että arvokkaat ydintoiminnot säilyvät. Näitä Apollonialle ovat jäsenien laadukas täydennyskoulutus ja hammaslääketieteellisen tutkimuksen tukeminen.

Koronalle tai muille tuleville kriiseille emme mahda juuri mitään, mutta omalle ajattelullemme ja toiminnallemme kyllä. Nyt on lupa ja mahdollisuus inspiroitua.

Apollonian pj. Liisa Suominen

Kirjoitus on julkaistu Hammaslääkärilehden 14/2020 pääkirjoituksena 11.12.2020.