Tiede arjessa

Apollonia / Uutishuone / Tiede arjessa / Marika Doepel: Pidetään osaamisestamme kiinni

Marika Doepel: Pidetään osaamisestamme kiinni

Ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen ovat jokaisen terveydenhuollossa toimivan velvollisuus ja oikeus. Laki velvoittaa, mutta ennen kaikkea kyse on profession eettisten normien sisäistämisestä. Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Suomen Hammaslääkäriliitto ja Terveyskeskushammaslääkäriyhdistys ovat yhdessä päivittäneet yhteisen suosituksen hammaslääkärien ammatillisen osaamisen suunnitelmallisesta kehittämisestä. Suosituksessa todetaan, että hammaslääkärin ajantasainen tietotaito on korkeatasoisen ja turvallisen hoidon perusta ja että hammaslääkärin tulee tunnistaa ja arvioida omat kehittämistarpeensa. Ammatillisen osaamisen suunnitelmallisen kehittämisen tärkein tavoite on edistää väestön ja potilaiden terveyttä. Osaaminen tukee myös työhyvinvointia, joka auttaa meitä jaksamaan.

Osaamisen suunnitelmallisen kehittämisen tarkoituksena on päivittää ja kehittää osaamista kaikilla hammaslääketieteen osa-alueilla. Hammaslääketieteellisten ja lääketieteellisten tietojen ja taitojen lisäksi myös muut työelämätaidot vaativat jatkuvaa päivittämistä. Hammaslääkärin on tärkeää tunnistaa ne alueet, joiden osaaminen vaatii kehittämistä, ja vahvistaa suunnitelmallisesti osaamistaan näillä alueilla – joskus se vaatii poistumista omalta mukavuusalueelta.

Työvoiman vapaa liikkuvuus EU-alueella edellyttää hammaslääkärien ammatillisen osaamisen suunnitelmalliselle kehittämiselle asetettavien vaatimusten yhtenäistämistä. Lähtökohtana on, että hammaslääkärien täydennyskoulutuksen on oltava yhteismitallista ja noudatettava samoja laatukriteerejä. Noin puolessa Euroopan maista hammaslääkärien täydennyskoulutusta koskevat käytännöt ovat huomattavasti velvoittavampia kuin Suomessa. Lainsäädäntö ei toistaiseksi määrittele koulutukselle vähimmäismäärää, mutta suurimmalla todennäköisyydellä meilläkin mukaudutaan vastaaviin käytäntöihin.
Suositus ottaa myös kantaa täydennyskoulutuksen järjestämiseen. Suositus korostaa koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointia sekä täydennyskoulutuksen objektiivisuutta ja läpinäkyvyyttä. Näistä tulee kaikkien kouluttavien tahojen pitää kiinni.

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian strategiassa yksi neljästä avainkohdasta on koulutustoiminta. Tavoitteena on kantaa vastuuta hammaslääkäreiden suunnitelmallisesta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja kouluttajien tukemisesta. Tavoitteen saavuttamiseksi Apollonia tarjoaa työkalut ammatillisen osaamisen kehittämisen suunnitteluun, dokumentointiin ja seurantaan. Se tarjoaa myös erikoistuville, nuorille erikoishammaslääkäreille ja tutkijoille mahdollisuuden kouluttautua täydennyskouluttajiksi. Apollonia myös kehittää täydennyskoulutuksen vaikuttavuuden arviointia ja täydennyskoulutustapahtumien akkreditointikäytäntöjä yhteistyössä lääkärijärjestöjen kanssa. Keskeisimmät koulutustapahtumat ovat vuosittain järjestettävät Hammaslääkäripäivät ja Apollonia Symposium, joista Hammaslääkäripäivät on juuri saatu onnistuneesti toteutettua. Päivien luennoille osallistuminen on kartuttanut täydennyskoulutuspisteitä Apollonian lanseeraamaa täydennyskoulutusmerkkiä varten, joka on luotu kannustamaan hammaslääkäreitä ylläpitämään osaamistaan ja kertomaan hammaslääkärin ajan tasalla olevasta osaamisesta.

Kuusi vuotta Apollonian koulutustoimikunnan puheenjohtajana lähestyy loppuaan. Kuusi hyvin työntäyteistä ja haastavaa vuotta, samalla erittäin mielenkiintoista ja rikastuttavaa. Ilman koulutustoimikuntaa en olisi selviytynyt, puhumattakaan ilman Apollonian toimistoa. Lämmin kiitokseni näistä vuosista!

Haluan samalla käyttää tilaisuutta hyväkseni ja toivottaa teille kaikille hyvää joulua ja onnellista vuotta 2020!

Marika Doepel
Apollonian koulutustoimikunnan puheenjohtaja

Kirjoitus on julkaistu Hammaslääkärilehden 14/2019 pääkirjoituksena 9.12.2019.